Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 172 -
deren werkt dezelfde invloed op dezelfde wijs. Wat eene
moeder ook doe voor de gezondheid van haar kroost, hoe
gezond hel voedsel, hoe geschikt de kleeding, hoe naauw-
lellend de zorg voor zindelijkheid ook wezen moge, gij
kunt er op staat maken, dat de regte hloei, de ware le-
vensvolheid toch achterwege hlijft, zoo men verzuimt,
liet kind dagelijks ruime gelegenheid te geven om de vrije
lucht te genieten.
Gij herinnert u, dat ik heb aangeraden uwe kleinen
gedurende het eerste jaar met voorzigtigheid aan de open
lucht te gewennen, en daartoe, bij goed weêr, geen' en-
kelen dag ongebruikt voorbij te laten gaan; welnu! zoo
gij dien raad gevolgd hebt, dan zal er in 't tweede jaar
zelden een dag komen , waarop gij uw kind niet — al is
't maar voor eenige oogenblikken — buiten's huis kunt
laten gaan.
Van liet tweede tot het achtste jaar, ziedaar den gescliikten
tijd om de kinderen op eene voorzigtige wijs tegen de wis-
selvalligheid van ons luchtgestel bestand te maken en ze
trapswijze eenigermate le harden. Is 't genoemde tijdperk
eenmaal voorbij, en is uw kind, door te veel t'huis zitten,
te gevoelig gebleven voor de veranderlijkheid van het lucht-
gestel , dan zult ge veel meer moeite hebben om het legen
weèr en wind bestand te maken. Daarom moet ieder
gezond kind, van hel tweede jaar af, dagelijks — alleen
met uitzondering van buitengewoon ruw weêr of felle
koii — in de open lucht komen; bij regenachtige weêrs-
gesteldheid mag het tusschen de buijen door buiten's huis
gaan. Onze gewone winterkou doel aan gezonde kin-
deren , die loopen kunnen en in beweging blijven, geen
kwaad; hel tegendeel is waar: in de eerste levensweken
moet men de kindertjes opzettelijk warm houden; in de
eerste maanden ze nog legen koii beveiligen, maar zoo-
dra het kind loopen en dus door beweging zijne inwendige
warmte onderhouden kan, is eene matige winterkoude heil-
zaam. Voor den zomertijd zou ik aanraden de kinderen,
bij goed weèr, het grootste gedeelte van den dag in de
vrije lucht te laten doorbrengen. Hoe gelukkig voelen
zij zich, terwgl zij op het groene gras, in de nabijheid
wm