Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 171 --
(loeii, gelijk klaua deed, en zoo gij eene meer uitvoerige
handleiding mögt begeeren, dan ik u hier geven kan,
koopt dan het Werkje van den verdienstelijken Gronin-
ger Onderwijzer u. g. rijkess, getiteld: Aanschouwelijk
Onderwijs, enz.; niet om lesje voor lesje met uwe klei-
nen te herhalen, maar om u den geest van dit geschrift
eigen te maken.
XXVI.
GENOT VAN DE OPEN LUCHT. LIGCHAAMS-
BEWEGING.
Doctor WESTERS ging voort, van tijd tot tijd in de Be-
waarschool zulke onderwerpen ter sprake te brengen,
als hij voor de moeders nuttigst oordeelde. Te huis ko-
mende, was hij gewoon de hoofdzaak, van 't geen hij ge-
zegd had , op te schrijven, en zoo ontstond, onder andere,
't volgende opstel:
Hoe ruim en luchtig uw huis ook wezen moge, moe-
ders! kamerlucht blijft altijd maar kamerlucht, en kan
aan uwe kinderen niet die weldadige opwekking, die uit-
nemende en doordringende versterking verschatfen, w elke
hun ten deel valt door dagelijks in de vrije lucht te komen.
Eilieve! vergelijkt eens het uiterlijke van menschen ,
die hunne broodwinning binnen'shuis hebben, b. v.
kleermakers, wevers en dergelijke, met dat van hen,
wier beroep hen dagelijks een' geruimen tijd buiten shuis
bezig houdt, b. v. tuirdieden, schippers, enz. Gij zult
terstond bespeuren, dat de laatste er veel forscher en
blozender uitzien. Dit verschil moet grootendeels toege-
schreven worden aan hun verkeer in de, met opw ekkende
zuurstof bedeelde, zuivere, door wind matig bewogene,
door de zonnestralen verfijnde, open lucht. Op de kin-