Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
— IGG —
kinderbed verontreinigd is. Zeer prijzenswaardig is de
gewoonte om bet beddegoed overdag bij de geopende
vensters aan de drooge lucht en zoo mogelijk ook aan de
zonnestralen bloot te stellen. Voorts is het raadzaam de
kinderen blootshoofds te laten slapen, en te zorgen, dat
geen das hun' hals beknelt, terwijl zij te bed liggen. Des
winters in de slaapkamers te stoken, wordt met regt voor
noodeloos en zelfs voor ongezond gehouden. Verwarmende
kruikjes meê naar bed te geven, is dwaze teêrhartigheid:
de opvoeding mag niet verweeken, niet vertroetelen, maar
moet zich in tegendeel ten doel stellen het kinderlijk lig-
chaam met wijze omzigtigheid te harden.
XXV.
OP WELKE WIJZE KLA.RA HARE KINDEREN TOT
HET SCHOOLONDERWIJS VOORBEREIDDE.
Zond klaiia hare kinderen naar de Bewaarschool? Aeen,
dat deed zij niet — ten minste niel dagelijks — en wel
om de volgende reden. Veel had zij op met de Bewaar-
scholen en achtte ze allernultigste Inrigiingen; maar zij
leefde in omstandigheden, die haar toelieten 't grootste
deel van haren lijd aan de vorming van hare kinderen
te besteden; zij meende, dal de Bewaarscholen voorname-
lijk bestemd zijn voor zulke moeders, die, om het brood
voor haar gezin te helpen verdienen, overdag buiten's
huis moeten zijn, of geen' tijd genoeg overhebben om
zich, zooveel noodig is, met hare jonge kinderen bezig
te houden. Klara begreep le regt, dal het niet van alle
moeders mag gevorderd worden, aan hare kleinen in
persoon geregeld onderwijs te geven, b. v. in het lezen
PU schrijven; maar zij had de overttiiging, dat op iedere