Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 1«5 —
grootmoeder mei hel kind in hetzelfde hed sliep; hij deed
beiden afzonderlijk slapen, en van nu af genas de kleine
spoedig. Zou niet de kwijnende toestand van vele kinde-
ren der behoefligen aan eene dergelijke oorzaak toe te
schrijven zijn ? Ik geloof het stellig. Hier te Lniide heb-
ben vele burgerlieden de gewoonte, om een hunner kinde-
ren te laten slapen in een houten trogje of bakje, dat in
hunne eigene bedstede aan het voeteneinde bij de hedde-
plank is aangebragt. Deze gewoonte verdient de strengste
af keuring, omdat in die bedsteden geen versche lucht ge-
noeg is, en het kind alzoo blootgesteld blijft aan al de
uitwasemingen , die zich boven de slapende ouders in het
bovendeel van de bedstede verzamelen. Al wist ik dus,
dat gij er andere uitgaven om moest inkrimpen, dan nog
zou ik u met nadruk toeroepen: zorgt dat ieder uwer
KINDEREN EEN AFZONDERLIJK ItEDJE IIEUBE. Maar gij Zull
niet zoo heel diep in de beurs behoeven te tasten om aan
dezen mijnen raad gehoor te geven. Vooreerst is er noo-
dig eene ijzeren of houten kribbe of ledekantsbak, en deze
zijn niel hoog in prijs; ledekantsgordijnen zijn, als de slaap-
kamer behoorlijk van gordijnen voorzien is, overtollig, en
zelfs eenigermate schadelijk, omdat zij den vrijen toegang
der lucht tol het slapende kind verhinderen. En wal het
bed zelf betreft, meent toch niet, dal uw kind er te be-
ter om groeijen zal, zoo het regt warmpjes, regt molligjes
in een koesterend bed slaapt. Hel voornaamste vereischle
van een kinderbed is, dal hel zindelijk en droog zij.
Bedden van veèren of dons zijn voor den kinderlijken
leeftijd ongeschikt, omdat de te groote warmte de zenu-
wen verzwakt, de huid overgevoelig maakt, lot gestadig
zweeten aanzet, en de ontwikkeling van hel ligchaam te
zeer versnelt. Bovendien ziet men er legen op, de veder-
bedden zoo dikwijls le laten wasschen en opmaken, als
de zindelijkheid noodwendig vordert. Varenkruid, met
kruizemunt doormengd, ziechiar de allerbeste stof ter
opvulling van bed en kussens voor kinderen. Ook zee-
gras is gezonder voor hen, dan veèren of dons. Het
varenkruid en zeegras zijn niel hoog in prijs, en demoe-
der kan met geringö* onkosten versch geven, zoo vaak hel