Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 163 --
lioelte ic voldoen. Daardoor gewent men de ingewan-
den om zich op geregelde tijden te ontlasten; als de kleine
uren achtereen op den pot blijft zitten, duurt het niet
alleen veel langer, eer hij goed zindelijk is; maar dan
wordt de stoelgang nooit regt geregeld en wordt de grond
gelegd tot hardlijvigheid. Bovendien wringen de wichten
zich, terwijl zij in zulk een' tafelstoel zitten, in allerlei
hogten. De opening in de zitting is bijna altijd te groot,
zoodat het kind er te diep inzakt en met de beenen tegen
den buik komt te drukken, waardoor de werking van de
ingewanden nog meer belemmerd wordt en de beentjes
slap blijven. Het kind moet ook niet gedwongen worden
om te zitten, als bet lust heeft om zich te bewegen, te
kruipen of te loopen. De ontwakende geest lijdt mede
door het gebruik van die tafelstoelen. Een kind moet,
zoo lang 't wakker is, zinnelijke bezigheid hebben: als
't van 't eene voorwerp naar 't andere komen kan, en
overal wat te bekijken, te grijpen en te spelen vindt,
wordt de geest nuttig bezig gehouden; maar in die tafel-
stoelen hebben de kleinen geen vertier genoeg, zij verlie-
zen alle opgewektheid, wordeia dof en bot. Daarom be-
weer ik, dat die dingen, ja, wel tot gemak van de moe-
ders, maar tot groot ongerief en nadeel van de kinderen
zelve strekken. Geeft liever aan uw' kind een open stoeltje
met eene hooge matten zitting en met breed uitloopende
pooten, zoodat het gemakkelijk en veilig aan uwe tafel
kan plaats nemen, maar ook in zulk een beter ingerigt
stoeltje moet gij het niet langer gevangen houden dan bet
zelf verlangt.
Eer ik over de inrigting van het kinderbed ga spre-
ken , moet ik een paar woorden zeggen over het slapen
zelf. Hoeveel slaap een kind van zóó- of zóóveel jaren
noodig heeft, kan niet naar een' algemeen geldigen regel
bepaald worden; want het eene gestel eischt betrekkelijk
meer, het andere betrekkelijk minder slaap. Kinderen heb-
ben meer slaap noodig, dan volwassen menschen, dat is
zeker. Een rustige en langdurige slaap bevordert den groei
der kinderen en versterkt hunne gezondheid. Zorgt der-
halve , dat uwe kleinen 's avonds vroegtijdig naar bed gaan;
1 1 *