Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 142 --
de stem le smoren, die in ieder ouderhart spreekt, liet ge-
])od niet te achten, dat onuiiwisclibaar in ieder ouder-
hart gegrift slaat: A'ader, moeder! zorgt, dat uw kind ge-
zondlieid en leven hehoude! Ouders, die de vaccine voor
ongeoorloofd houden, ziet men niettemin een' Arls ont-
bieden als hunne kinderen ziek zijn, en toelaten, dat er
geneesmiddelen gegeven worden. Hoe, is het geen zonde
een kind, als hel ziek is, te genezen, en is het wel
zonde te zorgen, dal het niet ziek worde? Als ouders
een schadelijk dier op hun kind zagen loskomen, zouden
zij dan niet toesnellen, om het in veiligheid le brengen?
De kinderziekte loert op de kinderen om ze le doo-
den, en staat daarin gelijk met verscheurend gedierte____
maar de ijver doet mij vergeten, dal gij, die mij hoort,
de vreesselijke gevolgen van nalatigheid te zeer van nabij
gezien hebt om aansporing te behoeven. Wat ik u met
ernst op het hart wilde drukken, is dit: verhaalt den
jammerlijken dood van deze kinderen en van deze moe-
der omstandig aan uwe bekenden. Dal verhaal spreekt
ligt luider ter gunste van de koepokinenting, dan de
best gemeende redeneringen."
xxi.
kinder-bezigiieid.
De Heer vai.keniiuize bezocht bijna dagelijks de Bewaar-
school. In 't midden van de opgeruimde en welverzorgde
kindei-en, voelde hij zich verplaatst in de jaren, toen hij
nog, met mannelijke kracht, in het edel beroep van Op-
voeder werkzaam was. Het plan van Doctor westers,
om de Bewaarschool door leerzame gesprekken en korte,
bevaltelijke voorlezingen voor de moeders zelve, als 't