Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
- '138 —
op een stuk papier omtrekt, krijgt ge de gedaante, die de
zool behoort te hebben. Maar ik moet niet breedvoeriger
over het sclioeisel uit-\veiden; gij zoudt mij met regt het
spreekwoord herinneren : "Schoenmaker! lioud u bij uwe
leest!"
De invloed van de woningen op de gezondheid en den
groei van de kinderen, ziedaar hel onderwerp, waarmee
ik u den eerstvolgenden keer hoop bezig te houden.
XX.
NOODIGE VOORZORG.
Gaat er zelden eene kermis voorbij, zonder, voor enke-
len ten minste, verdriet na zicli te slepen; dit jaar bragt
de kermis op het dorp, waar wiij.em en klara woonden,
angst en droefheid over -velen. Een gezelschap van rond-
reizende kunstenmakers, die zieke kinderen bij zich had-
den , liet bij zijn verlrek de kinderpokken achter. In de
beide eerste weken scheen de ziekte, wel is waar, goed-
aardig te zijn, en maakte zij nog geene slagtoH'ers; maar
onverwacht nam zij een meer boosaardig karakter aan, en
daar, sedert de laatste jaren, velen op het dorp de koepok-
inenting verwaarloosd hadden, gi-epen de pokken ini met
kracht rondom zich. Vele kinderen cn jongelieden wer-
den aangetast; zelfs enkele volwassenen, die in hunne
kindsheid gevaccineerd waren, kregen pokken. Maar bij
de laatste was de aard van de ziekte kennelijk minder
gevaarlijk en van deze stierf niemand. Uit onderschei-
dene huisgezinnen droeg men kindei'cn naar 'l graf; maar
\vat in de woning van de weduwe marx voorviel, vervulde
de harten van alle ouders met schrik. Deze vrouw had