Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 135 —
Laat li tocli door niemand bepraten om uw dochterlje
een vijglijfje met baleinen aan te trekken! De korsetten
doen juist liet tegendeel van 't geen men er meê beoogt.
Mensehen, die zoo maar alles op goed gelooi' aannemen,
meenen, dat de meisjes door het i'ijgliji' eene iraaije ge-
stalte krijgen: het tegendeel is waar; het korset bederft
de gestalte, want het lioudt de spieren Aan den romp
werkeloos en verzwakt ze, en perst de ribben en de in-
gewanden op eene onnatuurlijke wijze te zamen.
Wilt ge weten, Avaar men de meeste kippeborsten, hooge
schouders en bogchels aantreft? jNietop de Burgerscholen,
Avaar men de meisjes laat opgroeijen zoo als de goede God
haar geschapen heeft, maar op de voorname Jongejuiirou-
Aven-scholen, Avaar de anue schepsels, om — zoo als men
't noemt — eene fijne taille te krijgen, van kindsbeen
uf in een korsetje geklemd zijn. De gestalte der vrouAveii
is het schoonst en rijzigst in die Landen, Avaar de jonge
meisjes ruim gekleed gaan, en, zonder tot ZAvaren arbeid
gedAvongen te AVorden, dagelijks beweging hebben in de
open lucht. Maar Avat spreek ik van schoonheid?. . . van
gezondheid moest ik spreken. Een aantal treurige kwa-
len, als daar zijn: slechte spijsverteriug, verstopping, be-
naauAvdheden, hartkloppingen, uioeijelijke verlossingen,
onmogelijkheid om te zogen, ziedaar eenige bittere vruch-
ten van naauAve rijglijven. Eu Avelk Avezenlijk voordeel
staat daar tegenover? geen enkel. Als eene vrouAV jaren
lang een stijf korset gedragen hebbende, het eindelijk niet
meer kan missen, is dat dan een beA\ijs, dat een korset Ave-
zenlijk heilzaam is? liet bcAvijst alleen, dat die vrouAv,
door het korset, hare rugspieren derwijze verzwakt heeft,
dat zij nu dat onnatuurlijk steunsel niel kan ontberen.
Gelooft mij: als gij uAve dochters van dien dAvang vrijlaat,
zullen zij gezonder en kraclitiger AVorden, en vohvassen
zijnde, geene behoefte gevoelen aan zulk een Averktuig. 't Is
niet de Natuur, die de vrouAven lol korsetlcndraagsters ge-
maakt heeft, 't is de dAvaze mode, die, algemeener ge-
worden, ook lol de burgervrouAven is doorgedrongen.
Weg dan met de korsetten! een rekbaar lijfje, dat nergens
knelt, en zonder eene enkele balein is, voldoet in allen