Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
- 133 -
lioefte gevoelt om zich veel te hewegen; dat alle ligchaams-
deelen gestadig in omvang toenemen.
Wij zullen alzoo voor kinderen, van het tweede en de
volgende jaren, kleeren moeten kiezen, die, wel is waar,
tegen de koude beveiligen, maar het ligchaam niet broei-
jen; kleeren, die de uitwaseming gemakkelijk opzuigen, en
dikwijls verwisseld kunnen worden; kleeren, die de be-
wegingen niet in 't minst belemmeren; kleeren, die ruim
zijn, om het groeijende ligchaam niet te knellen.
I.aat ons nu aan deze vereischten de hier te Lande kin-
derkleeding toetsen. Over de kleeding van het eerste le-
vensjaar spreek ik op dit oogenblik niet. (Wie uwer mijn
opstel over 't bakeren nog niet mogt gelezen hebben, zal
er bij 't heengaan een' afdruk van ontvangen.) Ik denk
nu bejiaaldelijk aan het gespeende kind, en vraag in dc
eerste plaats, uit welke stoffaadje móeten de onderkleeren
vervaardigd worden ? Ongetwijfeld is katoen de geschikt-
ste stof voor het hemdje. Katoen is zacht, niet overmatig
warm, en zuigt de uitwaseming gemakkelijk op. Linnen
is een te snelle geleider van de warmtestof om in ons
Land op de naakte huid gedragen te worden: het laat
de warmte van het ligcliaam te spoedig ontsnappen; het
is kil, zoodra liet zweet daarin opdroogt, en veroorzaakt
zoo doende ligt verkoudheden en zelfs ziekten. Flanel
of wol op liet bloote lijf is voor gezonde kinderen niet
geschikt, omdat beide stoffen door de fijne uiteinden van
de wolliaren de huid te veel prikkelen, te veel bloed
daarheen lokken, haar te gevoelig maken en aanleiding
geven tot gestadig zweeten, dat op den duur verzwakt
en vadzig maakt, zoodat men zich na geringe inspanning
vermoeid gevoelt. De huid van het kind trapswijze en met
voorzigtiglieid legen de afwisselingen van het weêr te har-
den , is van het hoogste belang, en hiertoe is het tijdperk
van hel tweede tot het zevende jaar het meest geschikte,
maar door flanelbedekking verweekt en verbroeit men
de huid, in plaats van haar te harden. Geeft alzoo een
katoenen hemdje niet te naauw aan den hals en met
korte mouwen, en over dat hemdje een gebreid katoe-
nen borstrokje. Gebreide onderkleeren zijn voor de kinde-