Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 110 —
lie}jl)en op zijne gezondlieitl, zal u, als gij er maar eenig-
zins over wilt nadenken, niet vreemd voorkomen. Irj
China worden de voeten van de jonge meisjes in schoentjes
geperst, die zóó naauw zijn, dat de voet onnatuurlijk klein
blijft — 't geen aldaar voor eene uitstekende schoonheid
wordt gehouden, — en wat is het gevolg? de Chinesche
vrouw kan bijna niet gaan, is veroordeeld om schier al-
toos t'huis te Idijven, wordt door gebrek aan beweging
overmatig dik en ongetwijfeld veelal ook ziekelijk. Die
gedwongene rust, len gevolge van door te naauw schoei-
sel misvormde voeten , nwct invloed liebben op hare ge-
heele y\\]ze van bestaan, op de ziel zoowel als op het lig-
chaam. "Wilt ge andere van niet zoo ver ontleende voor-
beelden, denkt dan maar aan de naauwe korsetten of
rijglijven, aaaardoor vele vrouwen en meisjes (voorname-
lijk uit de hoogere standen) hare gezondheid bederven.
Zoo is het, om Aveer een ander voorbeeld te kiezen, on-
twijfelbaar, dat de oogziekten, die zoo dik^vijls onder de
militairen verwoestingen hebben aangerigt, Avorden \^er-
ergerd of misschien Avel opgeAvekt door de stijve, hooge
stropdassen, die den soldaat, Avel is Avaar, een blozend
aanzien geven, maar ook den geregelden terugkeer van het
])loed uit het hoofd naar het hart belenuneren. En zou,
dit alles zoo zijnde, de Avijze \'an kleeden op de kinderen
alleen geen' invloed oefenen? onmogelijk! Die invloed
moet des te grooter Avezen, daar het kinderlijk ligchaam
Aveeker is en meer meegeeft dan het volwassene, zoodat
liet door alles, wat duurzaam knelt, ligter misvormd Avordt;
Avaarbij ook niet Aergeten mag AVorden, dat het nog on-
vohvassen ligchaam altijd streeft om zich door groeijen naar
alle kanten uit te zetten.
Wanneer Avij nu eens nagaan, Avelke bijzondere eigen-
schappen van de kinderlijke bewerktuiging (dat is van het
levend kinderlijk ligchaam) bij ons oordeel over het al of
niet doeltreffende van kleedingstukken in aanmerking be-
liooren te komen, zoo bevinden Avij: dat het kinderlijk
ligchaam, als eenmaal de eerste levensmaanden voorbij zijn,
veel eigen Avarmte voortbrengt; dat de huid van kindereji
])iizonder sterk uitAvasemt; dat ieder gezond kind de be-