Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 --
liaar liel jaargelijcle, naar de sekse en naar den leeftijd
verschillen, is natuurlijk. In koude landstreken kiest hij
voor zijne kleeding stofl'en, welke de warmte, in zijn lig-
chaam aanwezig, bewaren en niet naar buiten doorlaten;
sloffen, die, zoo als men met een wetenschappelijk woord
zegt, slechte geleiders zijn van de warmtestof, b. v. wol
en pelswerk. In warme Landen daarentegen, als de warmte-
graad van den dampkring niet hooger is dan die van 's men-
schen eigen ligchaam, kiest hij voor zijne kleeren zulke
stofl'en, die de warmte, uil zijn ligchaam voortkomende,
gemakkelijk opnemen, en ook weer gemakkelijk aan de
omgevende lucht afslaan; zoogenaamde ^'e/etV/e/'i van
de warmtestof, b. v. linnen en dergelijke. In landstreken,
waar de zonnegloed sterk brandt en 's menschen eigen
warmte overtreft, beveiligt hij zich best door slechte ge-
leiders van de warmtestof, omdat de slechte geleider de
warmte van den dampkring moeijelijk tot de huid laat
doordringen; zoo bedienen sommige volken in de ver-
zengde luchtstreek zich van AAijde manleis van dunne
wollen stoften, liefst wit van kleur, omdat witte kleu-
ren de zonnestralen terugkaatsen, terwijl donkere ze op-
zuigen.
Niet minder natuurlijk is het, dat de kleeding verschilt
naar gelang van den leeftijd. Bij oude lieden gaan bloeds-
omloojj en ademhaling trager en met minder kracht hunnen
gang dan bij menschen van middelbaren leeftijd, zoodal
bij de eerste zich minder warmte in het ligchaam zelf
ontwikkelt; daarom behoeven zij wai'iner kleeren, daar-
om is voor hen wol, flanel, pelswerk dienstig, terwijl de
man of vrouw, in den krachtigsten leeftijd, die missen
kan. Pasgeboren kinderen ontwikkelen niet veel eigen
warmte; daarom moeten zij gekoesterd en warm ge-
kleed worden. Maar als het kind over het jaar komt en
gespeend is, gaan spijsvertering, bloedsomloop, en vooral
ook ademhaling, reeds met meer kracht voort, er wordt
reeds meer eigen warmte ontwikkeld, zoodat eene zeer
wai-me kleeding alligt hinderlijk en zelfs ongezond zou
worden.
Dat de kleeding van den mensch grooten in\loed moet
ü*