Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 130 —
den omtrek zich, op aandrang van valkemïuize, veree-
nigd liadden om de kosten te dragen. Dr. westers Le-
^veerde, dat eene weldaad nooit Leter Lesteed kon zijn.
XIX.
KINDERKLEEDING.
Toen op zekeren aclilermiddag de moeders weer in dc
Bewaarschool genoodigd waren, sprak Dr. westers nage-
noeg op de volgende wijze:
Bij de ligchaamsopvoeding, moeders! moet alles zamcn-
spannen en meewerken; niet alleen de voeding, maar ook
lucht en licht, Avaken en slapen, rust en beweging, ar-
beid en inspainiing, kleeding en Avoning, niets is onver-
schillig; al Avat het kind omringt, oefent invloed len goede
of ten kwade, kan mee- of legenAverken, en moet daar-
om door dc ouders zooAcel mogelijk geregeld Avorden, teji
einde zij den gelukkigen groei van het geheele ligchaam
en al deszelfs deelen helpen bcAorderen.
Tegen den invloed van de Aveêrsgesteldheid bcAeiligt de
mensch zich door kleeding en Avoning. Wij zien de die-
ren bedekt met haar of vederen, Avelke de Avarmte van
hun ligchaam genoegzaam bewaren en Lij Avintertijd veelal
dikker zijn. De mensch, die, zoo als gij Aveet, de ge-
schiktheid l^ezit om onder de meest verschillende hemel-
streken le kunnen IcA^en, heeft eene fijne, gladde, met
vele zenuAven doorwevene, zeer gevoelige huid, en hij
mist de natuurlijke bedeksels, Avaarmee de dieren zijn
toegerust; maar de mensch heeft verstand en Aveet zich
naar gelang van het klimaat, Avaarin hij Avoont, kunstma-
tige bedeksels te a^erschaflen. Dat de kleeren, Avelke hij
zich A'erA^aardigt, niet alleen naar het klimaat, maar ook