Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
alleen, dat het ontbijt veel langer duurde dan gewoonlijk,
hoewel er veel minder van gebruikt werd. Willem had ter-
stond als zeker aangenomen, wat klara nog maar ver-
moedde, maar dat vermoeden (allengs klom het ook bij
haar tot gewisheid) was voldoende, om de jonge vrouw in
eene nooit gekende gemoedsstemming te brengen. Zij
paarde aan een helder natuurlijk verstand een levendig
pligtbesef. Spiegelde de vervroegende verbeelding haar
een lief kind voor, hetwelk te verzorgen zij een' wellust
achtte, zij gevoelde toch ook diep, dat zij een nieuw en
gewigtiger tijdperk van haar leven was ingetreden; dat
haar bestaan eene hoogere beteekenis zou krijgen; dat het
menschelijk wezen, dat in haren schoot zich ontwikkelde,
regt zou hebben van haar niet alleen ligchamelijke ver-
pleging, maar opleiding ten goede en in alles een goed
'voorbeeld te eischen; dat zij bij God verantwoordelijk zou
wezen voor hare wijze van opvoeden. Deze laatste ge-
dachte ontmoedigde haar wel niet, maar vervulde haar
toch met eenigen schroom. Hoe zou zij -— en zij besefte
nu opeens, dat er veel aan hare eigene opvoeding ont-
brak — in staat wezen om pligten te vervullen van dien
omvang en van dat gewigt? Wat haar gemoed bezwaarde,
deelde zij mede aan haar' man. Deze had tot dusverre
met vervoering aan't aanlokkelijk bezit van een kind, maar
nog niet aan de verpligtingen gedacht uit dat bezit voort-
vloeijende. Ook bij hem mengde zich ex^nst in de blijd-
schap. De ijver, waarin hij klara ontgloeid zag om zich
tot de hoogte harer nieuwe pligten te verheffen, deelde
zich aan hem mede, en hij besloot van zijn' kant al het
mogelijke te doen, om in alle opzigten een goed vader te
wezen.
Gelukkig het kind, dat hij zijne intrede in de wereld
door ouders wordt opgewacht^ die zóó gestemd zijn!