Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 125 --
als gij eene versnapering wilt ge\en, geef liever wat fruit,
dan gebak of snoeperij. Maar de kleinen kennen geen
onderscheid tusschen rijp en onrijp, en gaan zich nergens
zoo ligt in te buiten.
Ik prijs u, zoo ge uwen kinderen hun eten niet al te
vet geeft; maar overdrijft ook in dit opzigt de zorgvuldig-
heid niet. De matige hoeveelheid boter of vet, waarmede
men in onze burgerhuishoudingen gewoonlijk de spijzen
gereedmaakt, welverre van schadelijk te zijn, bevordert
de spijsvertering.
Ook van de suiker spreekt men uit onkunde kwaad,
zeggende dat zij slijm verwekt, maag en tanden bederft.
Met mate genoten, is zij allczins gezond voor de kinderen:
zij maakt spijsvertering en stoelgang gemakkelijk, en
helpt de dierlijke warmte onderhouden, 't Zou te wenschen
zijn, dat zij goedkooper ware, opdat alle kinderen er van
krijgen konden. Stroop en honig komen met de suiker
overeen.
Dat ge aan uwe kleinen geen peper, geen mosterd, geen
specerij hoegenaamd geven moogt, behoef ik wel niet uit-
drukkelijk te herhalen, sedert ik u de algemeene kenmerken
van gezond kindervoedsel heb verklaard.
Een weinig zout onder de spijzen is ook voor kinderen
heilzaam. Veel zout is voor hen nadeeliger dan voor vol-
wassenen.
Gij hebt nu gezien, moeders! dat de keus, wat de sjilj-
zen betreft, tamelijk ruim is. Anders is 't gelegen met de
dranken.
Gewent uwe kleinen noch aan koffij, noch aan thee;
onthoudt hun zorgvuldig alle geestrijke dranken, behalve
nu en dan, als zij 't lusten, een glas ligt bier (dunbier
is bijna niet onder de geestrijke dranken te tellen): geeft
hun in den regel het drinken koud, maar niet wanneer
zij door ligchaamsbeweging verhit zijn.
Men drinkt tegenwoordig hier te Lande in alle standen
der maatschap])ij te veel warme dranken. ^ ermeed men het
misbruik, onze menschen zouden krachtiger wezen. Over-
matig gebruik van warme dranken verslapt de maag en met
de maag het geheele ligchaam, maakt vooral de zenuwen