Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 121 --
ouders niet alle dagen \leesclisoep Lekostigen kunnen,
doen zij \vèl aan hunne kleinen dagelijks een versch ei te
geven, hetzij raamv, hetzij even opgekookt, zoodat de
dojer -\veek Llijft. In eijeren steekt eene Luitengemeen
groote voedingskracht. Door een ei en een ruim geLruik
van melk of melkspijzen kan men 't gemis van soep of
■vleesch nog wel liet Lest vergoeden. Ik ^^rijs de ouders,
die, al moeten zij er liunne overige uitgaven om bekrim-
pen, aan hunne vier- of vijfjarige kinderen, behalve de
vleeschsoep, of afwisselend, wat versch en malsch rund-
of kalfsvleesch voorzetten. A^arkens- en schapen vleesch zijn
moeijelijker te verteren; het eerste is bovendien doorgaans
te vet. Gerookt of gepekeld vleesch is verhittend en scherp,
't Is beter den kinderen in 't geheel geen vleesch te geven,
dan hen van deze vleeschsoorten meè te laten eten. In
allen gevalle — dit zij in 't voorbijgaan gezegd — moet
gij zorgen, dat uwe kinderen 't vleesch, dat gij hun geeft,
behoorlijk kaauweii: goed gekaauwd is half verteerd.
Onze meeste keukengroenten mogen gerust aan jonge
kinderen gegeven worden. Raapstelen en spinazie bezwa-
ren de maag van pasgespeende kleinen. Onder de kool-
soorten is de zoogenoemde boerenkool de zwaarste; ook
met zuurkool moet men in den eersten lijd, na het spe-
nen, voorzigtig wezen. Onze gewone ingelegde groenten
zijn moeijelijker te verteren dan de versche. Onder de
spijzen uit het plantenrijk zijn boonen, erAvten en linzen
de allervoedzaamste. ^Vanneer een man zwaar werken
moet, en niet alle dagen vleesch kan bekomen, zal hij door
laatstgenoemde voedsels beter bij krachten blijven dan als
hij hoofdzakelijk van aardappelen leeft cn eejiige malen
daags in sterken drank eene voorbijgaande opwekking zoekt.
])e erwten, ])00nen cn linzen vorderen, wel is waar, eene
groote mate van spijsverteringskracht, en om deze reden
zijn zij voor jonge kinderen schadelijk en ten eenemale on-
gepast, maar aan groolere, b. v. zeven- of achtjarige, kun-
nen ze — mits ter dege gaar gekookt zijnde — met voor-
deel gegeven worden, inzonderheid als de eetlust door be-
weging in de vrije lucht gescherpt is.
Kijpe vruchten zijn ook voor kinderen gezond; daarom,