Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 121 —
tarwemeel viet cle zemelen gebakken wordt, bevat meer
A an de bestanddeelen, waaruit het beengestel van het kind
zich moet vormen en kan door gezonde kleinen al vóór
den afloop van het tweede jaar verteerd worden. Rogge-
brood is voor pasgespeende kinderen te zwaar en verzuurt
ligt in eene nog zwakke maag, maar in 't derde en vierde
jaar mag men , als 't kind gezond is, bij het tarwebrood
gerust eene duinie snede roggebrood voegen; deze brood-
soort bevordert eenigermate den stoelgang en is rijk aan
bestanddeelen, die voor deji groei van het beengestel en
Aan de tanden noodig zijn. Evenwel zou ik ontraden,
den kinderen — als men anders kan — niet dan rogge-
brood te geven. — Weitebrood is voedzaam en gezond, of-
schoon moeijelijker te verteren dan tarwebrood. Goed door-
bakken beschuit, ziedaar weèr een voortreffelijk kinder-
voedsel.
Meelspijzen zijn wel niet onvoorw aardelijk af te keuren,
maar mogen toch in geen geval het voornaamste voedsel
uitmaken, omdat zij niet alles bevatten, wat het kinderlijk
ligchaam volstrekt noodig heeft om voorspoedig te groeijen.
Als kinderen veel meelspijs eten, ontvangt hun ligchaam
te weinig ijzerdeelen en ook niet genoeg van de verschil-
lende zouten, waaraan het bloed en het beengestel be-
hoefte hebben. Kinderen, die alleen of hoofdzakelijk met
meelkost opgebragt worden, krijgen opgezette harde bui-
ken, hebben zwakke beenen, lijden aan algemeene zwakte,
aan verstopping en Avormen, aan Engelsche ziekte, Avor-
den, schier zonder uitzondering, door klierziekte aangetast,
dragen, in één Avoord, alle kenteekenen van slechte voe-
ding, lijden inderdaad gebrek, en blijA'en gebrek lijden,
met hoe groot eene hoeveelheid meelspijs men hen ook
-volpropt. — Gij zult mij tegenwerpen, dat het brood,
zoo even door mij gejjrezen, ook uit meel bereid Avordt.
Ik aiitAA'oord, dat het meel van het brood eene gisting
ondergaan heeft, dat het goed gerezen, sponsachtig brood
A ecl luchtiger is dan andere meelspijs, dat het tarw ebrood
eene tamelijke hoeveelheid van het zeer voedzame planten-
lijm bevat, terAvijl de meeste meelsoorten bijna geheel uit
zetmeel bestaan, en dus een op zich zelf ontoereikend