Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 120 --
daar rigl zij de grootste vernieling aan. Indien men een-
maal in ons Vaderland — cn God geve dat! — verstan-
dig genoeg wordt om geen kind in 't eerste jaar enkel
jnet pap op te brengen, en aan geen kind, na 't sjienen,
spijzen te geven, die voor zijn spijsverteringsvermogen te
zwaar of voor zijn' leeftijd ongeschikt zijn — dan zal de
kindersterfte op eene verrassende wijze afnemen; want ons
jaarlijksch aantal ollers aan de klierziekte zal alsdan aan-
merkelijk geringer zijn.
Onder de gezonde kindervoedsels slaan melk en melk-
spijzen boven aan. Melk — de kinderkost bij uitnemend-
heid — de ware levensbalseni van den leederen leeftijd —
is eten en drinken tegelijk. Na het eerste jaar blijkt zij
alleen en op zich zelve niet meer toereikend te zijn voor
ile Aernieerderde behoeften van het kind. Niettemin moe-
ten gedurende het tweede en derde jaar verschillende melk-
soepen het hoofdvoedscl blijven uilmaken. Ongekookte melk
is gemakkelijker te verteren dan gekookte; men koke dus
de melk der melkspijzen niet, zoo lang de maag van het
kind, dat men er nieé voeden wil, nog zwak is. Beschuit-
melk, rijstebrij, lammertjespap, havergort met zoete melk
bereid, enz., enz., zijn gezonde melkspijzen. Karnemelk
is bij uitstek voedzaam, maar tevens zwaar le verteren;
ik zou haar daarom alleen voor grootere kinderen aan-
raden, mits men de zuurheid door stroop of suiker hebbe
Aveggenomen. De zoogenaamde hangop, wrang en kil zijnde,
Avekt ligt biükpijn en deugt voor kinderen niet.
Aan het brood komt onder de gezonde kindervoedsels
ook een voorname rang toe, want als 't goed gerezen en
ter dege gaar gebakken is, wordt hel gemakkelijk verteerd
en is het zeer voedzaam; maar geeft uwen kleinen liefst
dat van den vorigen dag, en vermijdt het zuurachtige
brood, Avaaraan sommige menschen Aoor zich de Aoorkeur
gCA en. — Al kan men 't dubbel en dAAars betalen, zoo is
het toch niet Acrstandig, zijn' kinderen geen ander brood te
geven dan het allerfijnste, enkel uit tarwebloem gebakken.
Wanneer het meel al le zeer gezuiverd Avordt, verliest
het eenige bestanddeelen, die tot goede eu doordringende
voeding bijdragen. Het minder blanke brood, dat uit