Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 117 —
hel Iweede boompje die voorzorg verzuimd wordt, dan zal
bel eerste boompje voorspoediger groeijen dan het tweede,
eu zelfs —■ wat zeer opmerkelijk is — die grootere groei-
kracht ook dan nog blijven behouden, als de voedingsstof,
bij 't planten aan den worlel gelegd, al lang verbruikt is.
Kven zoo zal men zien, dat, als van twee kinderen, gelijk
in ouderdom en ligcliaamsgestel, het eene gedurende de
eerste jaren geschikt, dat is voor zijn' leeftijd passend
voedsel ontvangt, maar het andere op eene ondoelmatige
Avijs gevoed wordt, het eerste het tweede in gezondheid
cn kracht zal blijven overtreffen, al worden beiden later
ev^en goed verzorgd. Wat een mensch ontberen moet, na-
dat hij reeds krachten beeft opgedaan, kan weêr le regt ko-
men; maar een kind, en in 't algemeeji een wezen, dat
jiftg eerst krachten verzamelen moet, kaJi niet verkeerd of
ontoereikend gevoed worden, zonder de naweeën levens-
lang te gevoelen.
Misschien denken eenige lUNcr: Is goed breede rie-
"men snijden van andermans leer; ieder moet weten, wat
"hij kan bekostigen; onze beurs laat niet toe, dat wij vra-
"gen, wat is licl gezondst en best voor onze kinderen ,
"wij moeien vragen: Wat kunnen wij betalen?" Tegen
deze bedenkijig heb ik een antwoord klaar. Eilieve! hebt
Avat geduld, en u zal blijken, dal de beste kinderspijzen
zeer eenvoudige en alledaagsche zijn, en meerendeels niet
hoog in prijs, zoodat de burgervrouw •— ik spreek hier
niet van de bepaald behoeflige - zoo zij als eene goede
huishoudster met overleg te werk gaat, zeer Avel bij magie
is haren kleinen datgene te geven, Avat hunne gezondheid
en hunnen groei bevordert.
In de vraag, Avaar wx ons van daag meè bezig houden,
liggen drie andere vragen opgesloten, namelijk:
Tfat moeten de kinderen eten en drinken?
Hoeveel P
3°. Hoe fllkwijLs?
I. \ ooraf moet ik u bekend maken met de algemeene
kenmerken van alle gezonde kinderspijzen.
Gezond kindervoedsel is:
Ligt Aerteerhaar,