Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 110 —
Als de moeder maar eeiiigziiis nadeiikl, zal zij zich zelve
telkens afvragen: "Zorg ik wel op de beste manier voor
"mijn kind, terwijl ik dit of dat, zóó of zóó doe?" En
dan kan het niet anders, of zij moet dikwijls in onzeker-
heid raken, dikwijls op mocijelijkheden stuiten en behoefte
gaan voelen aan raad en voorlichting. Welnu, moeders!
zoo ge wilt, zal u, uit deze Bewaarschool, raad en voor-
lichting geworden.
De Heer valkkshuize en ik zijji voornemens, al wat de
eerste opvoeding betreft, hier van tijd tot tijd met u te
komen bespreken. Welke zorgen de ziel van uwe kin-
deren van u eischt, zal mijn vriend valkeshuize u ver-
klaren, terwijl ik u naar mijn beste vermogen zal uitleggeii,
wat gij te doen hebt voor het ligchaam uwer kleinen.
Al dadelijk maak ik eeji begin, en zal van daag, als
eene eerste proeve, met u de vraag behandelen:
"Bij welke spijzen en dranken zijn de kinderen 't ge-
"zondst en groeijen zij 't best?"
Eene hoogst gewigtige, eene allerbelangrijkste vraag voor-
waar! Verkeerde keus van voedsel en ten gevolge daar-
van slechte voeding, zietdaar de ware oorzaak, die dui-
zende en duizende kinderen hier te Lande, vooi-namelijk
bij de minder beschaafden en minder gegoeden, in 't graf
sleept, en duizende en duizende derwijze ondermijnt, dat
zij nooit tot fiksche en gezonde menschen kunnen opgroei-
jen. Als een kind 't geluk heeft in zijn eerste levens-
jaren juist met die spijzen opgekweekt te worden, die voor
zijn' leeftijd en ligcliaamsgestel best passen, dan kan het,
om zoo te spreken, voorraad van krachten opdoen voor
zijn volgend leven. INLiar wanneer een kind niet dan
slecht gekozen voedsel krijgt, dan blijft het •— zoo het
niet reeds als kind veikw ijnt — gedurende zijn verder leven
in gezondheid en kraclit achterlijk, en krijgt het in latere
jaren beter voedsel, dan haalt het toch nooit weèr in,
wal hel in de eerste jaren gemist heeft. Als iemand twee
boompjes plant van dezelfde grootte en soort, en den
grond, waarin het ééne boompje groeijen zal, derwijze
verzorgt, dat het daaruit in den eersten tijd voedende sap-
pen in genoegzame hoeveelheid trekken kan, terwijl bij