Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 114 —
vroeger om limine forsche gestalte en ligchaamskrachten
beroemd? Zoo wij in onze wijze van leven verbeteringen
invoei-en en de noodzakelijke huidcultuur niet meer ver-
waarloozen, kunnen wij van geslacht tot geslacht iels
van de verlorene kracht herwinnen cn zullen onze naza-
ten eindelijk weêr krachtvolle menschen worden, 't Ver-
standig gebruik van baden moet zeer veel daartoe bijdragen.
Klara. Ik help 't u wenschen, Doctor! ofschoon ik het
niet verwacht. Als ik mij niet vergis, waren onze A^oor-
oudei's, de Batavieren, gewoon in de rivieren te zwemmen;
zie, dat zou ik niet willen, dat mijn albert deed! 't is
veel te gevaarlijk: geen jaar, dat men niet in de kran-
ten van ongelukken leest.
Westers. En toch is het zwemmen, op zich zelf be-
schouwd , zeer nuttig om het ligchaam te harden, mis-
schien is bet dc meest versterkende van alle ligchaams-
oefeningen ; ik laat daar, dat menig een er zijn eigen leven
of dat van een' ander' door gered heeft. Zwemscholen,
waar men die kunst zonder gevaar leeren kan, zijn, in
mijn oog, allerkostelijkste Inrigtingen. Den vorigen zomer
bezocht ik op een' warmen avond de Zwemschool te Am-
sterdam; ik kan u zeggen, mijn hart sprong oji, toen ik
daar al die knapen zag, hoe zij zich in 't water verlus-
tigden, hoe zij wedijverden, hoe fiksch en levenslustig zij
er uitzagen! Dat is, dacht ik, gezondheid met lepels, zoo
worden onze knapen regt mannen! Dat belooft voor de
toekomst een forscher en manmoediger geslacht dan het
tegenwoordige. Zou men in Nederland eindelijk gaan be-
grijpen, dat bij de opvoeding, het ligchaam ook zijne reg-
ten heeft, en dat men, om den geest op het ki-achtigst
ontwikkeld te krijgen, met de ontwikkeling van het lig-
chaam beginnen moet ? Och! of het zoo w are!! Een
nieuw tijdperk zou voor ons Vaderland aanbreken!