Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 112 —
ge-wigligsle rol. Zij zuigt sloffen op, die voor de instand-
houding van het leven nuttig zijn, terwijl zij tevens door
de onziglhare uitwaseming en door het zweet onophoudelijk
stoffen afscheidt en uitwerpt, die overtollig zijn geworden en
alzoo hel bloed helpt zuiveren; zij is hel, die de overige deelen
van het ligchaam legen eiken uilwendigen invloed bevei-
ligt. 't Is op haar, dal warmte en koude, droogte en voch-
tigheid in de eerste plaats w erken: door de talrijke zen\i-
wen, die zij bezit, staat zij in verband met de hersenen
en het ruggemerg, zoodat, wanneer zij ongeregeld werkt,
ook weldra andere deelen en zelfs hel geheele ligchaam
daardoor lijden. Bij kinderen komt het oji krachtige wer-
king van de huid nog veel meer aan dan bij volwassenen:
bij kinderen zuigt de huid zeer krachtig op en wasemt
ook buitengemeen sterk uit; zij worden ook ligter dan
volwassenen, door uilslagziekten aangetast, en bij hen wer-
ken, ingeval van ziekte, uitwendige, dal is, op dehuidaan-
gebragte middelen met grooter vermogen, dan bij volwassenen.
Mijtig dns bij onze kinderen voor de huid gezorgd! Het
gezigt en de handen — aan de deelen, die bloot gedragen
worden, hecht zich natuurlijk de meeste stof — moeten
meer dan eens daags met zuiver water duchtig gereinigd
worden. Alle dagen moet het geheele ligchaam fiksch en
vlug gewasschen worden met koud water. Hoe men daar-
bij te werk moet gaan, heb ik u in een van mijne eerste
opstellen over physieke opvoeding uitvoerig meegedeeld.
Wanneer men de daar gegeven wenken opvolgt, en boven-
al, als het kind dagelijks gewasschen wordt, behoeft men
daarbij volstrekt niet bang le wezen, dal hel kou zal vatten.
In tegendeel, niets hardt de gezondheid meer, niets maakt beter
bestand tegen koude en vocht en tegen snelle afwisseling
van de weêrsgesteldheid; en welk een onwaardeerbaar voor-
regt hel is legen wind en weder gehard te zijn, vraagt dat
aan dezulken onder ons, wier verbroeide, overgevoelige
huid bij iedei-e weersverandering ziekelijke gewaarwordingen
bij hen opwekt. Nu is het tijdvak van twee tot zeven jaren
het eenige geschikte om de huid te harden, en dit doel bereikt
men hoofdzakelijk door dagelijksche wasschingen met koud
water over het geheele ligchaam.