Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IM —
ondergoed reinigt liaar niet genoegzaam. In Engeland,
Frankrijk en België zijn sedert de laatste jaren op onder-
scheidene plaatsen gebouwen opgerigt, waarin men voor
een' geringen prijs, overeenkomende met vijf of tien cents
van ons geld, in een afzonderlijk vertrekje een laauw bad
kan bekomen, en waar ook de vrouwen gelegenheid vin-
den om het linnengoed van haar gezin te komen was-
schen, met behulp van een' eigenaardigen toestel, in een'
ongehoord korten tijd te droogen, en het daarna verder
in orde te brengen, zoodat de vrouw, die met de vuile
wasch van ééne week naar zulk eene Inrigting gaat, na
verloop van een paar uren arbeids, met het schoone goed,
dat dan kant cn klaar is, naar huis gaat, zonder dat zij
voor het gebruik maken van die gelegenheid zooveel be-
hoeft te betalen, als zij anders aan brandstof en zeep zou
moeten uitgeven. Hè! wat zegt ge? Js dat niet de belan-
gen van den minderen stand op eene krachtige en welbegre-
pene wijs bevorderen? En verdient dat voorbeeld ook niet
bij ons navolging? Want met de zindelijkheid verbetert —
er is geen twijfel aan — ook de zedelijkheid van een volk.
Door het ligchaam rein te houden, leert men van zelf ook
de inwendige reinheid, die van de ziel, op prijs stellen ; ja,
cn ook de beschaving van de volken mag afgemeten worden
naar hunne zindelijkheid; men wil zelfs, dat de meerdere
of mindere beschaving eener natie met juistheid berekend
kan worden naar de hoeveelheid zeep jaarlijks verbruikt...
Klara, 't Was zeker een Zeepzieder, die dat bedacht
heeft...
Doctor. Neen, ondeugd! 't Avas een Scheikundige, en
ik geloof, dat hij gelijk heeft. En al nemen Avij enkel
maar den invloed van de zindelijkheid op de gezondheid,
dan nog hebben we reden genoeg om haar hoog, bijzon-
der hoog in eere te houden. Om op den duur gezond
te kunnen zijn, moet men eene geregeld werkende huid
hebben, en daartoe is zindelijkheid onmisbaar; omdat de
huid onophoudelijk stoffen uitstoot, waarvan een deel op
haar blijft kleven, zoodat de zweetgaatjes (poriën) verstopt
raken, waardoor de geregelde uitwaseming belemmerd
wordt. De huid speelt in het levend ligchaam eene allci'