Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 104 —
"Nu ja!" zeide klaka, "men hoeft toch met een klein
kind niet te spreken alsof men iets uit een hoek voorlas."
Yalkenhuize. Daar heht ge volkomen gelijk in; men
moet tot kinderen altijd natuurlijk spreken en zich
wachten voor alle gemaaktheid; maar men hehoeft toch
een kind niet te hewoiuleren en te kussen als het krom
spreekt.
Klara. Zoo gesti-eng als van daag heb ik u nog nooit
gezien. Af te keuren, dat eene moeder haar kind kust!
Valkemiüize. o Gij schalke klaka! gij wilt mij niet ver-
staan. Ik afkeuren, dat eene moeder haar kind kust!. . . het
tegendeel is waar. Ongelukkig liet kind, wiens moeder de
behoefte niet voelt om hel te kussen; maar nooit zal ik
goedkeuren, dat men een kind liefkoost, nadat het krom
gesproken heeft, opdat het niet in den waan kome, dat
krom spreken mooi en loffelijk is. (jij kunt daar nu uit
afleiden, hoe ik er o\er denk, als de ouders hunne kin-
ileren krom voorspreken.
Klara. Begrepen, Mijnlieer vai.kiinhutze! volkomen be-
grepen ! — Maar zeg mij eens: ik heb opgemerkt, dal al-
HERïJE enkele letters, de de /, de /c nog maar geheel
niet zeggen kan. Moet ik liem nu in 't uitspreken van
die letters opzettelijk gaan oefenen?
Valken huize. A'oor alsnog is dat, dunkt mij, onnoodig.
Als gij maar altijd zorgt zelve duidelijk te spreken, zal
het kind zijne spreekfouten van zelf langzamerhand gaan
Acrbeteren. Maar als hij bij 't begin van zijn derde jaar
enkele letters nog verkeerd blijft uitspreken, ja, dan zou
ik u aanraden, hem die letters ieder' dag opzettelijk voor
le zeggen. In 't algemeen behoorden alle moeders hare
kinderen, gedurende hun derde jaar, dagelijks te oefenen
in het duidelijk en zuiver uitspreken van enkele moeije-
lijke woorden eu van korte volzinnen: dat zou eene aller-
nuttigste voorbereiding wezen voor het eerste onderwijs
op de school; daardoor zou de taak van den Leermeester,
die toch al zoo moeijelijk is, een weinig gemakkelijker ge-
maakt worden, en zouden de schoolkinderen sneller vor-
deringen maken.
\ViLLEM. Dat men den kinderen altijd duidelijk voor-