Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 100 —
test missen. Van mijne eigene drie kinderen lieeft geen
een zoodanig baleinen kroontje, laatstaan een' valhoed, ge-
dragen. Het kind van klara, dat nu al fiksch loopen kan,
draagt ook geen baleinen kroontje.
Lena. Ja, klara is in alles gelukkiger dan ik; dat ben
ik wel gewoon!
Doctor. Mijn goede lena! dat het kind van klara
loopen kan en het uwe nog niet, moet gij niet aan haar
meerder geluk toeschrijven. Klara heeft den moed gehad,
den raad van valkenhüize en van mij ook op die punten
te volgen, waar wij van de gebruikelijke wijze van opvoe-
den afwijken; gij daarentegen, met evenveel liefde voor
nw kind, hebt daai-toe niet kunnen besluiten; maar hebt
de voorkeur gegeven aan den weg, dien uwe moeder,
toen gij zelve klein waart, met u gevolgd heeft.
Lena. Ik beken. Doctor! dat ik niet heb kunnen be-
sluiten tot de nieuwigheden, door u beiden voorgesteld.
Wie waai-borgt mij, dat mijn kind voorspoedig groeijen
zal, zoo ik het anders ga opbrengen, dan mijne moeder
mij heeft opgebragt?
Doctor. Nieuwigheden, lena? het zijn waarlijk geen
nieuwigheden! Sedert meer dan eene halve eeuw hebben
kundige menschenvrienden voorstellen gedaan, om de eer-
ste ligchaamsopvoeding meer overeenkomstig den aard en
de wezenlijke behoefte der jonge kinderen in te rigten; die
wenken worden op vele plaatsen in ons Vaderland door
vele ouders met het beste gevolg nageleefd, en in ons dorp
door valkenhuize en mij aangeprezen. En vraagt ge, wie
u waarborgt, dat ge, mijn' raad volgende, gezonde en
voorspoedige kinderen hebben zult; zie mijne eigene kin-
deren, lena! wat ik u aanraad, dat heeft mijne eigene
vrouw aan mijne kinderen gedaan.
Lena. Nu, dat is zeker eene groote aanbeveling; maar
in 't geen gij aanraadt, is toch veel vreemds... ik beloof
nog niets... ik zal er verder over nadenken. Geef mij
nu intusschen maar raad, hoe ik mijne mina eindelijk aan
't loopen krijg.
Doctor. A^ond ik uw kind ongesteld, zag ik, b. v.,
dat het blijken droeg van Engelsche ziekte, zoo zou ik ge-