Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 90 —
XIV.
HET DOORBREKEN VAN DE TANDEN. liET SPENEN.
nog een opstel van den doctor.
Met regt verlieugen zich de ouders als liet kind deti
eersten tand heeft gekregen: immers die eerste tand is een
duidelijk blijk van vooruitgang, een Lewijs, dat de zuige-
ling op weg is om een zelfstandig Avezen te Avorden.
Meent niet, moeders! dat liet doorbreken v an de tanden
onafscheidelijk verbonden moet wezen met ongesteldheid.
De meeste kinderen krijgen ze zonder eenig noemensAvaar-
dig ongemak er van le ondervinden; maar bij sommige
toch gaat het doorkomen vergezeld met onlust en pijn,
bij enkele zelfs met ziekte, üal de kinderen, als er tan-
den op het doorbreken staan, vatbaarder zijn dan op an-
dere tijden, en dat fouten in den leefregel alsdan ligt
erge gevolgen hebben, valt Avel niet te ontkennen; maar
ieder kind, omdat het tanden krijgt, als ongesteld te be-
schouAven, is een verkeei'de stelregel, die tot oa'erdrevene
zorgA'uldigheid, tot al te leêrharlige behandeling, tot ver-
troeteling aanleiding kan gev^en. Om hel kind, terwijl het
landen haalt, doelmatig le kunnen behandelen, moet men
Aveten, hoe hel tanden krijgen eigenlijk in zijn AAerk gaat.
'tis intusschen uiterst moeijelijk eene beschrijving le geven,
die in alle gevallen juist zou bevonden Avoi'den; want bij
hel ééne kind komen de tanden betrekkelijk a'roeg, bij het
andere betrekkelijk later; nu eens gaal onbehagelijkheid of
zelfs ongesteldheid vooraf; dan Aveder is het voor den dag
komen eene verrassing; ook zijn afwijkingen in de volg-
orde van het doorbreken niet zeldzaam. Wat men in de
meeste gevallen Avaarneemt, komt nagenoeg op het vol-
gende neder: Gedurende de eerste levensmaanden groeijen