Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
^eit DcoDöet^ wiet uieH uw faiiD vtucftt^aar
waaicte, eu wiet uicffc gij at of Droukt, Die juffc
ectt ^leifjaaiii genee^uiiDDef voor uw jiefce IciuD
wad^ eu waatvau gtj oofc (caad fiaDt ^cuiiueu ma-
ken. Cn wat fteöt gij. met affeó geDaait^ wat ^ij
u toeii öpfevctDe?"
yy vfeeöcfi^" ga' JJó-fitauD ten aut-
woocD , yy^e^ ik gegeten; van -fiet vet kaatAeu
geuiaalct; De Dariueu fiefi ik vetkccKt tot -Tiet
vecvaatDigen vau óuaten ; De fiarctt tot fiet ma-
ken van kfeeDen O" -fioeDen^ eit fiet vef^ out cz
jeem o^ feDer en ftjiii vait te ^eteiDeu."
ÓOuA .fie6t gij, Dati/ even jco^ afó ik fiei
fiett^ Dit Diet geDooD^'' afDua eiuDigDe De jager,
om er^ Dewyf jij vati wegen fiareti ouDetDom niet
veef mefk meer ^p eeue auDete Nvijje voor-
Deefvan te trekken^ en Daaraan ook geeukwaaD
geDaatt: want ^oD Acfiouk ouö Dc Dieren^ om on^
iiuttig te wejen. ÉtfPeeufyk mogen wij- fien met
ma-ttefeu ; eHy wat oiiA jefven ^etre't ^ moeten
wij Dankbaar tevrcDeu jiju uiet De vermogens .
waarmeDe cna naar jieP
rijkeftjk 6oveu fien -Cegi 'tigD fiee
rraffcn: 1. Waarom schonk God aan vele dieren zulke bij-
zondere vermogen», en gaf Hij die niet teven» aan de inen-
.ichen? — 2. Welke voordee len levert het hert on» %vcl oui* —
3. Welke de fceit ?
CHt ftocfi
gcftaaut joo