Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
óef fiee't gcscrioiilceii, wat iiet {^efioc^öe j om fe
Icuniieii' feoeii eii. op Jijmg tc JiJtt-
ólaat öe iiieudcft in ceti o^ aitcïct opju^t 5
wat jooöaiii^e vcottc^ien Ccttej'tj 6ij vele öte-
reit ten acfvtec, ^i.ij, -fjejit ftet vetótant), öat 4e-
tjen at' öe voorte^teit Öet öteten opweegt 3 ja meet
16 , Z)an Die afleit te jainen- (X)it ßet)eulccnc)e ^
6'eu tlv met -ftetgeeti (^ot) niij öcfioufc tuiin tevtctieu
eii -Ceinjt) ?eti atiuen ötcrcn fiuntic i'cc£?cgtcu
met.

;e tn-
(^ij Cenijöt -Ruu 4iict, maat öcot)t
^uö6cfleIlv'oegtïc rljft^tant) ■ficm op Dejc tc<>e
tat|c(iciii) toe.
,,60at 16 on6 ook ^eoorlboj'ö, waitneeï jtj
0116 can nut icviiincn wejenwa6 -fiet ant-
wooti). ,, c^ce jouden wtj, oau fiet fiett Aet
t'fceic^i tot ^ptjö , De fioi:en6 tct fiet ßciCiDeii
^'aii meet, Dan ceu cjeiiccómiDDcf^ tot fiet pc-
<'ij6teti van ^ouö eu jtlvei: en tot -ßet vetvaac-
Dit|eu van iue6fiecfitcn cii aiiDete Dcr^eftjlre Öin-
^en; véiöct jtjii vcf^ om cr jcetii c' fcDet van
1c ^ereiDeii^ De fiarcu Ier vnlfnuj van jaDefd
ctrj. bekomen j ^vannee^ wij ^let ntef DooDDeii ?
jonDct Dit jouDcn wtf geen vootDcel' van Dit an-
?ezó JOO jVaaijc Dier ve2wctveii.
c57tet De fietien le DooDen, DeeD ilc Du6
iaet6 aiiDer6, Dan cpj ^ iocn ^tj onfanij6 uwe