Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XLIX.
55Ï€ (3eti cn het
afft ilc ceiió jöo diief Icon foopeti, afö fiet
ftcctj" riep JJó^taitt) De ßoöc uit j «poe-
Öifj JOH t(c Dait. caiï- fiiet in öe ótaö eii tetu^
wejeit. ^et ia wef jaiiiiuer Duó v»etvoPg(>e fti^,
jjöat ^oö Dit i>ootzegt aau Die ^eeöteii eit iitet
aau De iiieiidcfiett fiee 't gc^cftotifceit. ©ti6 jou Aet
vait DieiiÄt wejeit; eit Deit fie^teti jou. -ftet wiet
ftiitDetcu, ttiDiei! ji^ -liet uiiöteti ^ Daat iict er.
voot
O
hen met op aaitfcoutt, o
n
wat gaauwer
' faiitjjamci; Door ßet ßodcft wauDefeii."
yyi)]Xjaat afii (^oD Datt tevettd aau Dtt voot-
zc^t fiet gevaat vetfouDcu -fiaDatitwoorDDe
^eeuwtój De jager, y^^vaazaaii jij ^loot ötaaii,
iiatucfijlc, oiiDerweg DooDgeócfiotcu te wocDcu,
ftoe JOU u jufici» Daii -ßevaffcu ? ^^aiit De diicf-
ftetD 16 juiöt fiet gtoote ftuPptitiDDcf voor Dit at-
me, jaclitjiiiuige Dtet, oiu jytie vctvor^er^ eu
tevem Dcu DooD ie^oiitlcoiueu; en juiót Daa^out
outvutg -fiij- Dat voocregt vau (^oD , eu met öfecfttA,
out wat ÄpoeDiger Door liet ßoicfi tu Icuuueu
ijaau.
jjC^ij. vergat Daar, 'S^ricuD .l^^CraiiD!'' Du6
giug De voort, ,,Dal ^oD aau
cflc ÄcTiep-
fï'