Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
neesmiddel vcrschafl. Eindelijk hel heve eekhorenlje,
wiens vleesch wel gegeten, en van wiens haren pense-
len gemaakt worden."'
»Dan zijn die alle nog nutliger, dan hel zwijn," her-
nam Govertj »want dit schenkt ons slechts zijn vleesch
en spek."
»Ook zijn vet en zijne haren," voegde de vader er
bij, »van welke laatsten allerlei borstel- of schuïjerwerk
vervaardigd wordt, terwijl de schoenmakers die mede
bezigen. 3Iaar ook zijn vel kan tol leder en perkament
bereid, en zijne mest ter vruchlbaarmaking der lande-
rijen en zelfs als zeep gebruikt worden. Uit dit een
en ander ziet gij, dat het zwijn zoo nielig niet is, als
gij dacht. Leeren wij bovendien van hem, ons leven
niet even zoo nutteloos door te brengen, als hij doet:
want dan zouden wij, hetwelk zelfs bij hem hel geval
niet is, te vergeefs geleefd hebben, liet varken ver-
schaft toch voordeden na zijnen dood, terwijl de mensch
daartoe alsdan niel meer in slaat is."
Vragen: i. In welke opziglen mogen wij niet aan hot
zwijn gelijken? 2. Welke voordeden levert dit dier den
mensch op? 3/ En welke de hazen, de konijnen, de bever en
de eekhorentjes f
XLVIII.
De Klei, Turf, Steenkolen en
de Zwavel.
Beatus, die gelezen had, waarvan en hoe de turf
gemaakt wordt, verzocht zijnen vader, eens eene veen-
derij te gaan zien, hetwelk deze hem beloofde. Toen
de tijd gekomen was, waarop de turf gestoken werd,
ging hij dan ook op eenen schoonen dag met zijnen
zoon naar buiten en tvandelde naar de naastbij gele-