Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
XLVI.
{De '^otte.Ci, öe ^(hieten, öe TflTaaii^efworteC» cmj.
nik wcnschte, dat dit stuk land eens het mijne wa-
re: ik weet wel, wal ik er dan mede doen zou" Al-
dus sprak nawiien tegen Nelis en IIuibert , twee andere
boerenknechts, met wie hij in een veld stond te ar-
beiden.
nËn wat zoudt gij er dan mede doen?" was hun
beider vraag.
nik zou het met wortelzaad bezaaijen," kregen zij
ten antwoord.
»En dagelijks wortelen eten, als sij goed gegroeid
waren," hernam Kiielis. »Zijt gij dan zulk een lief-
hebber van wortelen?"
»Zeker lust ik ze gaarne," gaf IIarmën ten ant-
woord. nMaar denkt gij dan, dat zij enkel dienstig
zijn, om te eten, ofschoon zij eene smakelijke spijs
opleveren en, raauw gegeten wordende zelfs tot een
geneesmiddel dienen? Neen, Man! ik zou ze verkoo-
pen , om er suiker, stroop, jenever, brandewijn of azijn
van tè doen maken: want dit alles kan er af vervaar-
digd worden."
»Neen," zeide Nelis, »dan bezaaide ik het nog lie-
ver met bieten of beelivortelen, indien het 't mijne
ware: want ook deze kunnen suiker, stroop, jenever
en brandewijn opleveren; en bovendien zijn zij voel
grooter en dikker, dan de wortelen , zoo dat ik er veel
meer van trekken zou."
»Dan zou ik het nog beter welen," dus liet IIuibert
zich hooren, »indien ik dit veld het mijne mogte noe-
men: dan zaaide ik er mangelwortelen opi want ook
van deze kan men suiker, stroop, jenever, brandewijn
en azijn, en bovendien van de vezels papier bereiden"