Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
zen; dan Levonlereii ^vij hun geluk en hel onze en
volbrengen den wil van God, die ons daartoe zoo vele
middelen en gelegenheden schonk. Word dus in beide
deze opziglen aan de schapen gelijk, mijn Kind! ea
het zal u steeds wel gaan."
Vratjen: 1. Waarom worden de schapen zoo bijionder be-
mind? — 2. Welk nut verschaflfen lij? — 3. Wat kunnen wij
in beide opiigten van de schapen Iceren?
II.
DE AARDAPPELEN.
Leonabd wandelde eens op eenen sclioonen dag in
de?t herfst met zijnen vader langs een akker, waarop
men bezig was, a^irdappelen uit te delven. De geel-
kleurige vruchten lagen daar, als zoo vele goudballe-
tjes, op de donkere aarde, en noodigden, als het ware,
uit, hen op ie rapen en te eten,
Leonard wees zulks zijnen vadei'; en daarop gaf
deze hem ten antwoord, tJa wel, gelijken zij goudbal-
len, mijn Zoon l doch zij gelijken die niet slechts door
hunne uitwendige goudgele kleur ^ maar zijn het ook
werkelijk door hun veelzijdig nut: want in dit opzigt
zijn zij tegenwoordig voor ons zeker de voornaamste
vrucht, welke de grond oplevert. Zij dienen toch tot
een onmisbaar voedsel voor de menschen en teveiis voor
vele dieren. Het loof, tot asch verbrand, bevat eene
soort van asch, potasch genaamd, die tol het bereiden
van vele dingen gebruikt wordt. Van de aardappelen
zeiven kan men meel, dit tol stijfsel jnaken, er brood
van bakken enz. Ook jenever, brandewijn, azijn en
stroop kunnen van de aardappelen vervaardigd wor^
den; terwijl men hen dikwijU als een geneesmiddel tegen
het branden gebruikt en er snuifdoozen en andere derge-