Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
is Iweedcrlei soorl van kalk: schahpkalh, die van de
schelpen gebrand, en steenkalk, welke uit den grond
gegraven wordt,''''
T> En zijn beide goed, om te metselen, VaderV was
eene tweede vraag van Sebastiaan.
iJa,'*^ antwoordde de vader; \docli de kalk wordt
op menigvuldige andere wijzen gebruikt, zoo als bij het
bereiden van leder, wol, linnen, katoen, suiker, zeep,
glas, papier, lijm, hoorn en meer andere kunslvoort-
brengselen; terwijl zij tevens aangewend wordt ter ver-
betering van sommige gronden.
B Doch behalve de opgenoemde soorten van kalk bestaat
er nog eene andere, tras of cement genaamd, die
men van den trassieen vervaardigt en vooral gebruikt,
om het een of ander stevig en waterdigt te metselen,
zoo als kelders, regenbakken enz.
tMaar ook de gips en het krijt,dus ging de va-
der voort, i zelfs het albast en het marmer, zijn eene
soort van kalk. De gips bezigt men tol het maken van
beelden, om te stukadoren, tot het vruchtbaar maken
van gronden enz.; terwijl van het krijt mede een me-
nigvuldig gebruik wordt gemaakt, zoo als; tot schrij-
ven , tot het bereiden van zekere bontwerken, van glas,
bij het vergulden, ter vruchibaarmaking van gronden
cn zoo al meer.
jf Uit dit weinige ziet gij, hoe verscheiden zelfs de
gelijksoortige voortbrengselen zijn, welke de JSatuur
oplevert, en h&e veelvuldig de voordeelcn, die de
menschen er van weten ie trekken. Hoe meer men die
voortbrengselen leert kennen, hoe meer voordeelcn zij
ons verschaffen; en alzoo kan men ook in dit opzigt
zeggen: De vlijt loont haren raeesier."
Vragen: 1. Welke soorten van kalk zijn er, en waartoe
worden zij loo al gebezigd? — 2. Welk gebruik maakt men
voornamelijk van dc gips? — 3. En welk van het krijt?