Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
daarenboven, de »truisvogel? — 3. ïleeft dö patunr ook ecni^
nut, en wat kunnen wij van hem Iceren?
XXXIX.
iË Oiilfiia
jfu^vtouw '^^eföfiii^ öeeö op ceiieu ijcfiooiieu
öa^ iii Dett fiet^tt met ■fiate feetfiu^en cèiie
waiiDefmg. :6uiteti öe ótojt) eit ^cwaiii vooc^ij- eeueii
tuut., waartti jij,, ^eftafve eeue tueiitg'te attDete
^ooHieit j eeue II ^tooteii wtjug^aatö vof -fteetfi^fcc
Druiven jageu. ^etótoiiö wateit- affet oogeu
öaatop ^evedtigc)j ctt leÖetd 'liazt Se^cezic^ y een'
ócfiooiie ttoóAeu te ^ejitteii. *
eic^euaat van öett tuiii, jufIcA ^eiuer-
J^eiiöe , fiet De lueidjeA jicft Jcotueii eti jeiöe
tegeii ftaat: jjeïfc jie^ Dat gt^ wef ^aattie een'
Dejer Dtiiiveutt066eu jouDt wifteit fieSêeu. J^ef-
nu 5 tk jaf aaiï- uw vztian^eu i^oPDoeii, itiit^
^ij, mij eeue vraag. ^eaiitsvoorÖt, te wetcii;
waarvati ftouDt gij. meer : vau De Dtuiveu, o^^
vait -ftetgeeu Daarvan ^eutaaJct worDt?"
©ogeu^fikfcefijfc wareu De metó^eö iit twee
patttjeit verDeefD, vau we^e De eene De voot-
-Ijeur ^a \ aau De Dcutveti, en De anDerc aan
ftef^een et van wotDt vervaarDtgD. T6aluitrfi^(c