Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gl
\KXVI11.
50c liaiibri y bc ^ bc
cu bc ^^aauxu.
Mina e/i dorus wandelden met hunnen vader door de,
stad» Voorbij eene kast met gemaakte bloemen komende,
riep MINA uit, terwijl zij haren vader naar de kast
henen trok: t>0 , Vader! zie eens; dat is fraai! laat
ons die bloemen eens bekijken.'*
Dit geschiedde; en nu zagen zij in die kast 7iiel
enkel bloemen, maar tevens eenige schoone vogels en
fraaije vederen ten toon gesteld.
»0, dat is heerlijk!'^ riep 'thans het meisje; i>zie
eens; het is, alsof die bloemen leven. Zulke schoone
heb ik 7wg nooit gezien!^'
t Maar het allerschoonste ziet gij nog over hetlwofd,^*
sprak haar broeder; ï zie dan die vogels eens — en die
vederen! Zijn deze ook gemaakt, Vader
»Neenwas hel antwoord,»zij zijn levend geweest,
en die vederen ook van levende vogels afkomstig.''''
tEn hoe heeten zij. Vader?'* vroeg dorus.
tDie grootste,''^ kreeg hij ten antwoord, lis de para-
dijsvogel; en de twee andere zijn kolibries, de kleinste
der vogelen, maar, benevens den paradijsvogel en den
paauw, de schoonste dezer diersoort.**
»En van welken vogel zijn die andere vederen,
Vaderwas de vraag van mina.
» Die zijn, integendeel, van den grootsten der vogelen,
den struisvogel,*' gaf de vader ten antwoord. ^ Dit
dier leeft oorspronkelijk in heete ^ zandacMge gewes-
ten , hfsehoon het ook tam gemaakt en aldus, gelijk bij
ons de kippen, gehouden kan worden. De vrouwen
dragen zijne daartoe geschikte vederen als sieraad op
de hoedeny