Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
laatste wordl de suiker gemaakt. Hel bamboesriet groeit
wel ter lengte van zestig voelen en ter dikte van twee,
terwijl het zich van boven in lakken verdeelt. Uit den
halm vloeit een vocht, dat, door de zon verdroogd zijnde,
eene soort van suiker oplevert, die zeer hoog geschal
wordl. Van de bladeren vervaardigt men mallen; van den
binnensten bast eene soort van papier; hel houtachtige
gedeelte des stams wordt als hout gebezigd lol bouwen,
lot het maken van palen, wagens, huisraad enz.; terwijl
de uitspruitsels der wortels als een geneesmiddel gebruikt
worden.
»Van geen minder nul is hel suikerriet. Wanneer dit
rijp is, worden de iialmen boven den grond afgesneden;
en .na dal de toppen en bladeren, die beide lot vtledsel
voor hel vee strekken, er zijn afgedaan, worden zij ge-
kneusd en geperst, waardoor het sap er uitloopt, en, dit
gekoolvt zijnde, levert de suiker. Gedurende deze berei-
ding blijft er telkens een zoel vocht over, dat de siroop
uitmaakt, of waarvan men eene soort van sterken drank
stookt, rum geheelen; ook kan er azijn van gemaakt
worden. Derhalve verschaft dil riet suiker, siroop, ster-
ken drank, azijn en voeder voor hel vee.
»VVaarloe men de suiker zoo al bezigt, is u bekend;
alsmede, dal men er muisjes of annijssuiker, klontjes of
kandijsuiker enz, van maakt. Doch bovendien ;^Irekl zij,
niet le aanhoudend of in le groote male gebruik l wor-
dende, tol een gezond en versterkend voedingsmiddel cn
wordl zelfs in de gencesknn{lc aangewend."
Vragen: I/t welke opzigtcji. is het gewone riet den
9nensch van diensti — 2. In welke het bamhocsrieli — 5. En
nat vcrsvhaft ons het suikerriet?