Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Vrayen: i. Welke soorten van zont iijn er welP —
2. Welke diensten verschaft ons het keukenzout? — 3. Wat
kunnen wij uit het boven>;enoeinde spreekwoord leercn?
KXXVII.
HET GEWONE-, HET BAMBOES-
EN SUIKERRIET.
De winter was ten einde. De goede Lodewuk op
eenen sclioonen dag inden tuin wandelende, zag den tuin-
man tegen den avond eenige broeibakken met rielmatten
beleggen en vernam op zijn vragen, waarom hij zulks
deed, dat dit geschiedde, om de vorst het indringen en
bcnadeelen der planten te beletten. Dat de rictraallen
dil doen en tevens wel gebruikt worden, om de scherpe
winden af te keeren en de zonne-warrate te vermeerde-
ren, te welken einde zij overeind bij het bloem- of
groenlehed geplaatst worden.
»Hoe weet de meusch toch van alles, wal God ge-
.scliapcn heeft, een voordeelig gebruik te maken", her-
nam Lodewijk.
»Ja, Jongeheer.'" antwoordde dc tuinman, »en zelfs
een veelzijdig: want met deze soort van riet dekt men
ook wel de daken van huizen, in plaats van met pan-
neh. Doch behalve het gebruik, dat de menschen van
hel drooge en afgesnedene riet maken, is het zeer dien-
stig, om, als plant in het water langs de kanten groei-
jende, den golfslag daarvan te breken cn het land alzoo
legen het wegslaan door het water te beveiligen."
»Gij zeidet daar: deze soort van riet, Baas!" hernam
Lodewijk; »zijn er dan meer soorten?"
»0, ja," gaf deze ten antwoord, »zoo als het hamboesrier,
het suikerriet en meer andere, van welke deze de voornaamste
zijn. Van het eerste is uw roltingje afkomstig, en van het