Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
»Ja," was Iwt antwoord; neu ook om deze reden
moeten wij reeds van jongs af alles aanwenden, om
veel kennis te verwerven.^^
Vrayen: 1. Welk nut brengen de mollen wel te weeg? —
2. Zijn ook de muizen en rotten van eenige nuttigheid? —
3. Wat moet men doen , om het door God geschapene regt
te kennen?
XXXV.
»Als ik de wereld had geschapenzeide treesje ,
»dan zou ik het meest van allen kersen hebben doen
groeijen, O, wat zoude ik dan eten!" Zij was eene
bijzondere liefhebster van deze vrucht, en daarom uille
zij dien onbedachlen wensch.
»En wanneer ik .u dan eens alle dagen, des mor-
géns, des middags en des avonds, in plaats van aardap-
pelen, brood en andere spijzen, zoo als nu, kersen
voorzette?" vroeg hare moeder.
Treesje keek op deze vraag hare moeder aan, maar —
zweeg.
»Neen, mijn Kind!" aldus hernam de moeder, »God
heeft alles wèl gemaakt j cn geen mensch, hoe wijs cn
kundig ook, zoude inderdaad iels kunnen verbeteren van
hetgcne de Almaglige heeft voortgebragl. Men onder-
vindt dit bij elke gelegenheid. Alles, wat ons lol een
gezond, versterkend en nooit walgend voedsel kan ver-
strekken , zoo als aardappelen, koren, rijst enz., werd
door Hem in overvloed geschapen; alles, daarentegen,
wat slechts tol verfrissching of lekkernij dient, geen
voedsel verschaft cn de gezondheid ligtelijk benadeelt, in
geringere male.
»Zie," dus vervolgde zij, terwijl zij treesje een bord
gniUchrij voorzette, Avaarvan deze met smaak br^n tc