Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
>De7,e steen," aiUwoortlile de vader, »trekt.hel ijzer
lot zich; en wanneer men de |)unl eener naald met
den steen beslrijkl, en deze zicii vrij bewegen kan, dan
wijst die punt altijd naar het Noorden. Toen men dit
opgemerkt had, kwam men op de gedacbten, oni zoo-
danige naalden, als het ware, tot wegwijzers op zee le
doen dienjen. Tot dat einde werden zij op een stiftje
in eene doos geplaatst, waarin de windstreken zijn af-
gebeeld, en welken toestel men kompas noemt. Ver-
mits de bestreken punt der naald nu altijd naar liet
Noorden wijst, kunnen de zeelieden zien, of zij den
regteu koers varen, ol' niet.
»Zoo ziet gij," aldus eindigde de vader zijn gesprek,
s hoe een uiterlijk schoon niei altijd, dat een onaan-
zienlijk uitwendige soms met de verhevenste eigenschap-
pen gepaard gaal; cn zulks even zoo bij dp menschen,
als bij alle andere dingen."
Vragen: fs het wel geoorloofd, seheldtutmen aan oftze
medeinenschen te geven? — Waarom niet? — 2. Welke soor-
ten van grove stecne7i levert de grond wel op\ cn waartoe
dienen zij ? — o. En welke fijne of zoogenaamde edelgesteen-
ten? — 4. Welk nut brengt de zeilsteen te weeg?
XXXIII.
ccn^/ toat Jny üan ntibbag: tttnV ümg
^tcbcn aan 5ön ^u^jt.
i^t Vjrt al niet hnrit/" öaf 5Ö ten anttaoorb;
^pannelioeft! ïjé/ toat jaï üt fnuiïlenl"
ïÉf nietnnnbcr/"gernam ,§tcüen; ^a/ift
hienicïjtc/ bat ift gen al in bc tian gaorbc
toaarban luorbcn bc yanneftoeftcn "gcïiaft-
ïttwr broc0 bc niacbcr/ bic bc ülybfcïjaiJ bcr ftin-
beren gab crgoorb.