Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
mit iiumicn hiescii/ cii luortit ))ü om bit rcbcnmct
rcßt pct ftgip tl Et hiocjStijjt gcnacmb.
ij) ctljtcr 1100 nict alle?, ^e mcét ge-
briüftt meu tot gct bereibcu ban eeu geneejmibbel;
Sijiie melft eben/ al,ö bie berftoejjeu/ en maalitt cr
botet en fiaa?^ ban; iö ïjij boob/ ban tnorbt sjjn
falccstij gegeten; ban get gaar maaßt men gocben/
garen tot 61ecbing(iußl{cn ens«; ban get bel ftgoci-
felö/ tuigen cn bergelgfte bingcn; en alsoo gg
nog eben nuttig na/ alö bóót jgnen boob. 3Dat
3egt gg nu ban bit allcji?"
#«3ob i!) groot en goeb!" hia!) get antluoorb bau
Xobctagff.
bit onö ban ooft aansctte/" gernam bc tuin-
man / «om ÏJem altgb tc eerbiebigcn / lief te gcbüen
en/ tot OH!) eigen geluft/ tc gegoorsamen."
Vragen: i. In welke opiigten «trekt ook de kameel tot een
blijk Tan de goedheid en wijsheid God«? — 2. Waartoe moet
dit ons aansporen en aanietten? — 3. Welk nut brengt de
kameel dan , levend , en welk , dood lijnde , aan ?
XXVIII.
ne Hoe, de Os en het Kalf.
Toen de tuinman zijne rede geëindigd had, stond lode-
wuk eene wijl stilzwijgend over het gebeurde na le den-
ken. Eindelijk nam hij hel woord weder op en sprak:
»Gij vergeleekt die nuttige dieren, waarover gij gespro-
ken hebt, zoo dikwijls bij de koeijen. Baas! verschaffen
die dan nog andere nuttigheid, dan de melk, het vleesch
cn de huid?"
»Wel zeker," was het antwoord. »Weet gij dit nog
niet? lloor dan, cn ik zal het u vertellen."
»Yele voortreffelijke dieren levert ons Land op; doch
geen van hen, die de koe in nutligheid overtreft. Ge-