Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
be 5CCCII af/ üDoral han bte/ taaar be taaïfai^tlj
3tcö ontgoubt/ om ee bicnj^t ban gern te treftfiEn.
^ccii bcc opgcnocmbE bieren fian baat hergalfec
ban nut sgn. Slntusfcgen moeten ooft scbeeïten
ban bie jetae^ten fichtoonb/ moeten 31J fierei^sb
taorben. €n taeïft bier berbanut nu gier get jjaarb /
bc fioE en get fcgaapï be ïijbsame fiamcel/ üiien^
ïigtgaam niet flEtpt^ soobanijj taErb gebormb/ bat
gg 3ulftö bErmag/maar taiEnö sacgtaarbiggEib öeu
niEnjcg^bEraorlooft/ rr alle biEnflEH ban ie trefi-
ïïEn/ gEthiEÏft onmoflElgfi soube toesen/ inbien gg/
eben atji be anberc bieren uit bie ftrefien/ taoejjt
en berftgeurenb ban aarb taare."
^€n taelïte bienfien berfcgaft gg ban aïsoo/
25aaö?" broejj TCobetagSf.
#%ui|ter/" taa^ö get antbioorb. ^aSeïglit ifi seibe/
fian Er in bie oorhen boor be gitte niet^ groegeu/
EEHE foort ban bijJtetjJ uit0E3onberb; ooftbinbt men
Er flEtgtö giEr En baar biater/ 3aobat men foniö
basen acgtcreen rEi3En niOEt / alborrn^ IxiEbEr an-
bEr tE ontmoEtEn. o^EEn paarb 30U bu^ in ftaat
taE5En/ om liElabEn bE5E taoE^tgnEn tE üErEiSEn:
taant gEt 3oubE gonsEr rn borjit ïgbEn En boor bE
gitte SEstagfiEn. Jßaar nu bE fianiEEÏ? bE3E lu^t
biE biStEl^ö/ En sgn Beft i>i ban fiimiEU soobanig
bEEEElt/ bat sg gem niet fiE3EErEn. éeue 6g3on-
bEtE maajt/ biElfiE gg l:E3it/ en anbEtE biErrn miij-
fsn/ p:Elt gEm in jiaat/ om/ fig taatEr SEfioniEn/
300 bEEÏ tE brinlkn/ bat gg bagEn ïang genoEg
gEEft En bu^ biacgtEU ftan/ tot gg taEEr lig anbsr
fiomt. »De gitte SenabEElt gEm niet; En onbEr aan
5gnE pootEn sittEnEEUE foort ban ïiu^fEntjE^/ taeïfte
bErginbEtEH/ bat 5g lEtfEl ban gEt gEEtE sanb üe-
fiomEn. SCïbu^ uitgtrust/ braagt gg mmftgEn cn
ätaarE tasten bciïig boor be taoeptgnen/ tnaar baar-
tuigen ban niet gct minfïE/ eu rgtuigen ban geEi?