Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
jauDitjc ficut'cfô jicuöc, jciDc 5^rc^ctik ein-
ôcfijk tol jijiicit gefciDet : jj'^at fict tocfi
jauimet, Dat fiet ftiec cvczaf nattefooi) jaiiô tô.
^^ate fiet ^oeöe gtoitD, Dau Ivom. ct Jicef wat
op tJÏOClJCll."
jjCDaatui fießt Ljcfylcwa6 fict anl-
wootD ; 5,DocIi Deje Duiiieii jijii 'fiier op i'cizc
na met iiuiiefooô. 2/Z)ot>ctiDicn ôttckfcen jij lot
een DuiDefijfc 6'cwijd voot De tjocDfieiD C|oD6 , Die
De jce Doot fieii Dageftjfió toetoepl : ÊJot fitct-
toe eu met yerDet! f^aiit weet. Dat Dit
jauD öuopfiouDefijlv aaiiipoeft eu tot jufke ßet^-
jeó opfioopt; eu uu jiju ftet juiit Dejc , Die fiet
jeewatec tegeufiouDeu eu ßefetleu , fiet faiiD
•ßiunen te Dtiugeu. ß)aatoiu tuoet men ooic op
^faatóeu 5 waat geeiic Dutiieii jiju , jwate Dij-
keii malceti. Die Dan no^ niet joo Duut-
jaaui eu vofDoeiiDe jyu. Cn jiet eeiii roiiD,
weflc eene menigte plautjeó et lu c^tcexj&n , Dat
Duiu-fteftu worDt ^eiioeiuD. ^^-^et jatiD , Dtoog ge-
wotDeu jijuDe, oerótuij^t figt Doot Den wiuD ;
maat nu jijn fiet juiót Deje pfaiiljcô , we flee , ^
Doot ftunue wottefô et tu te ôciueteu, Dit {Je-
fctten eu fiet, afô fiet wate , (.'aôtlrouDeu. Soo wiôt
De wi^ôfieiD Ç0D0 Door eeii eeut'ouDi.^ pfaulje telà le
^eweiken, waatfoe De uieiiôcfi lucf af ji|Me Ivcn-
fiift en iiiiDDefcii iiiel m ûlaat jouDe we^cn.