Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
y^ragen: 1. Wat zouden wij wel antwoorden, inilion iJoiii-
facius ons vroeg, welk nut wij trekken van den vijgen-
boom, sagopalm, eaoaoboom en witic moerbeziënboom ? — Kiu
van den kaneelboom, noteiimnskautboom, kruidnagelbonin,
dadelboom en wasbnom? — 3. En, eindelijk, van den thee-
boom, koiDJboom , peperboom en andere hoornen?
XX.
De Broodboom, Boterboom, Kokospalm
en Pisangr-
Thans sprak de onderwijzer: »Beste Jongens! gij
hebt beide uwe taak zoo wel volbragt, dat het mij
onmogelijk is, den eenon boven den anderen te vei'-
heflen. Laat mij bij de door u opgenoemde boomen
im nog een paar andere voegen; en gaat vervolgens
met mij mede, dan zal ik u ieder, ter belooning, een
boek ten geschenke geven, waaruit gij even zoo de
dieren bestuderen kunt, als gij uit een ander de boo-
men hebt gedaan. Hierop begon hij:
»Hoe vele soorten van nuttige boomen de heete ge-
westen opleveren, heeft bonifacils bewezen. Doch nog
meerdere, zeer nuttige eu merkwaardige verschaffen
zij, zoo als :
1. den broodboom, wiens vrucht in smaak met ons
versch gebakken brood overeenkomt, waarom hij ook
aldus wordt genoemd. Zijn bast kan bovendien lot
touwwerk gemaakt en ook gesponnen en geweven worden ;
2. den boterboom. Het inwendige van diens vrucht
bestaat uit eene stof, die aan onze boter gelijkt en als
zoodanig door de inwoners gebezigd wordt. Daarom
heet hij ook boterboom;
3. den kokosboom of palm, een der nuttigste boo-
men , naardien hij den mensch genoegzaam alles schenkt,
wat die ter onderhouding zijns levens behoeft. De