Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
tljocoliiiib lierliaarbigt; tcrbiijl get bet/ bat 51J
be.ïittcu/ hicI aio gcncejimibbcl bicnt. Hit ïjct
5aab ftan olie ncpcrot liiorbcn;
4. bc inittc inoctbcsiËnbooin/ Uüenö blabctcn
Ijct cciiige borbfcl is/ bat bc jijUionncu gcBnii-
ftcn — goe mittifl bii^ — cu uit Inicnö bast men
gareu tot linnen en papier bcrbaarbi0cn ftan;
5. bc Itaneelboom/ taiens bast get ftaneel op-
Icbert/ taaarban men ooft tael "olie cn gcBruift in
be ßcjtecsfeunbe maaftt;
6. be notenmusiiaatboom / om taiens brutgten/
be musriaatnoot/ een blicsjc 5it/ bat be foelie iS.
Hit bc noot ftan ooft olie'flcpcrjt taorbcn;
7. bc ftruibnaßcröooni/ bic be fleurige ftruibna-
gel'j oplebcrt/ taaaruit men olie ftan perfcn/
incifte men mcbc in bc genceoftunbc bc^ißt;
8. be babclüoom of palm/ taiend brutgten/ be
babclsV tot eene Icftftcrc fpgö bcrfh-eftftcn/ gclgft
ooft bc jouflc blabercn cn get merg uit ben flam baar-
toc biencn. Uit bcsen laatfte berftrggt men tebcns!
ben palmtagn;
9. bc taaoboom / bc omgulfcl!» ban taiens Desiifn
taaa uitmaftcn.
»Sal ift nu/" bus bcrbolgbe 23onifaciua/='g'cr
nog ügbocgen ben tgceboom/ taiens blabcr'en onö
be tgec; ben ftoffijboom/ taiens boontjes bc ftofftj;
ben pcpcrüoom/ taiens ftorrels bc peper; ben
ftinaboam/ taiens ftgor-i ons bc ftina/ bat'grootc
gencessniibbcl tegen be ftoorts / cn 300 nicnigen anbc-
rcn toom boegen/ taicn^^ ftam onji get magoni-
gout/ of gout tot get maften ban bertacn ople-
bcrt : — .ßcen; ooft ift sal gier maar cinbigcn cn
nignc taaft als bolüragt üeftgoutaen."
ijcrman taas gicrmcbc tcbrcbcn/ cn nu lie-
ten 5g bc uitfpraaft aan guinicn onbertagscr
ober.