Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
des hazeliiuteiibooiiis kun men kuicn en uit de vruchten olie
persen.
7. De pijnboom. Deze geeft zeer goed hout, zelfs voor
raa$ten van schepen enz.; verder teer, pek, zwartsel en ter-
pentijn; terwijl de schors ook tot run kan dienen.
8. De berk of berkenboom. Tit diens hout kau men ko-
len, van de takken bezems, van den bast run maken. Tlit de
bladeren trekt men eene gele kleur en uit den slam eene gom-
achtige «tof cn, benevens den berkwijn, een vocht, dat wel in
de geneeskunde gebruikt wordt.
»Laat ik hier nu nog bijvoegen, dat de bladeren van den
zwarte- aalbessenboom ook in de geneeskunde gebezigd worden."
Hier eindigde Heuïïan, zeggende, dat hij er nog wel meer
konde opnoemen, doch deze genoegzaam oordeelde.
Vragen: 1. U'at zouden w\j moeten antwoorden, wanneer
Hebban ons eens vroeg: welk nut verschaft ons de eik, de
pruimenhoom cn de kastanjeloomen? — 2. Welk de wilg en
de lindeboom? — 3. En welk de pijnboom en de berkenboom^
XIX.
De Vijgenboom, Sagopalm, Cacaoboom, Witte-moerbe-
ziënboom, Kaneelboom» Notenmuskaatboom, Kruid>
nagelboom, Dadelpalm, Wasboom enz.
iitïjmé hiaö bc ücurt aan ^ciinfaciusV öic
Sicg tnt iioanicn öcjjaaïbc/Uicïêc in inannc 0chics-
ten nrocijcn/ tcrhayï ï^crman mccc bic uit
'X;anb opöcnocmb gab. ï^y scibc buG: noem tcü
ben Uijöcnüoam/ taicn^ brucgt sy scftcrnicbc
saanic lupt/ cn hiaarüan men bc 5Dascnaanibc
liijocnÊcaa!? cn aalic iiicï fuiftcr maaftt, ^tclicn?
bicncn sy tocï tot scnccomibbcï cn ter ücrcibinri
ban Icbcr cn5.;
bc faooüüom of païni/ uit Mcn§ mcrij men
ijct fagomceï Bcecibt/ cn bat tot fpijs en in bcgc-
necsiiunbc 0cfic5igb taorbr;
3. be raraofioom/ ban Inienp brncljten men bc