Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
in de 'jenecskundv werd gebruikt, zal ik niet spreken.
Gij weet, waf. 7ncn daarvan vervaardigt. — Van het
koper weet gij dit ook. Doch daarvan bereidt men te-
vens het spaansch groen, dat in zoo vele fabrijken
wordt gebezigd.
»Viin het ijzer maakt men , behalve hetgeen de smid
levert, het blik en het staal, dit laatste voor messen,
degens, scharen en dergelijke dingen; en beide, fiet
ijzer en staal, vooral het laatste, worden in de genees^
kunde, en het ham^slag mede op eene nuttige wijze
gebruikt.
»liet lood — dit dient niet enkel tot het maken van
zoo velerlei benoodigdheden, tot het vervaardigen van
kogels, drukletters enz., maar ook tot dat van verw-
stoffen , zoo als menie, loodwit en goudglid. Tevens
wordt het lood, bereid zijnde, in de geneeskunde gebruikt.
»Het tin — wat daarvan wordt vervaardigd, ziet
gij in mijns vaders winkel; doch men gebruikt het
bovendien, om koper en ijzer te vertinnen; tevens maakt
men er eene soort van witte veriv af, tinwit genaamd,
cn tinasch, die men bezigt bij het slijpen van glazen,
metalen enz,
»Eindelijk het kwikzilver. O, dit wordt op zoo ve-
lerlei wijzen aangewend, dat ik het niet kan zeggen!
Dus alleen dit: dat men het bezigt ter vervaardiging van
spiegels, weerglazen, van eene roode verw, vermillioen
geluieten, enz., 'en ook als geneesmiddel.*'*
Na dit gezegd ie hebben, noodigde de sprekei' zijne
beide makkers in huis, om het boek, waarin dit alles
uitgebreider beschreven stond, als mede de daarbij
zijnde platen, te bezien , te welken einde zij hem dan
ook volgden.
Vraijcn: !. Van waar bekomt men de nielaleii, en hoe
beeten de plaatsen, waar zij uit den grond gegraven worden? —
"2. Welke metalen zijn er ahoo? — 3. Eii welk nut brengen
zij ons aan ?