Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
XVII.
HET GOUD, 7AL VEU, IWl'EJi, IJZER,
LOOD, TIN EN KWIKZlLVEli
ytlk zou het liefst een smid of koperslager icezen
zeide Bauend tegen een paar zijner makkers, toen zij
zoo met elkander spraken over hetgeen ieder hunner
gaarne worden zou,
}>En ik loodgieter,'" liet de eene hierop volgen,
»Neensprak vervolgens de andere , n smid en ko-
perslager, die ambachten zijn mij te vuil; en het lood-
gieten , . . zoo in de hoogte aan de goten der huizen
te werken, dit is 7nij te gevaarlijk Als ik worden
mag, wat ik verkies, dan word ik goud- en zilver-
smid. Zoo van die kostbare dingen te vervaardigen ! . . .
Jongens, als ik ze zie, dan gaat mijn hart opmT''
Ti Goud, zilver, koper, ijzer, lood, wat zijn er toch
eene menigte metalenV^ hernam Barend.
nJa, en dan nog het tin, het kwikzilver enz.^^ voegde
de goudsmid er bij, wiens vader een tinnegieter was.
» En welk een nut brengen zij ons niet aan dus ver-
volgde hij. y> Dikwijls heb ik in een boek inijns Vaders
gelezen, waarin de metalen beschouwd worden; maar
men is verwonderd, dat men hen op zoo velerlei tvij-
zen kan gebruiken.^''
»En op welke dan , verhaal ons dit eenszei de
loodgieter.
tja, alles kan ik er u niet van zeggen; maar het
voornaamste daji.
yiGij tvect, dat de metalen, zoo als men het goud ^
koper, ijzer enz, noemt, uit den grond gegraven wor-
den ; en dat de plaatsen , waar zulks geschiedt, mijnen
enz. , heden.
B Van hef zHvor en goud, welk laatste voorheen u el