Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Vragen: 1. Js het ons rcrgu7id, dieren te doodcuy en zoo
jüy wanneer? — 2, Maar hoe viocten vAj het dan doen? —
3. Welk nut, zeide de huurman, brengen de padden en kih-
vorschen aan ?
XIV.
Bijbcplhxxt cn bc Branbnjctcl^.
Hel was kermis. »\Vat of ik wel van Moeder voor
mijne kermis zal krijgen?" vroeg Agatha aan hare
zusiers.
»En ik? — En ik? — En ik dan?" riepen de drie
anderen Ie gelijk uit.
»En wat zoudl gij dan wel hel liefst hebben ?" vroeg
de moeder, die juist binnen trad en dien uitroep had
gehoord.
»Ik zes mooije fijne hemden, lieve Moeder!" ant-
woordde Agatha; — »en ik zes neteldoeksche doe-
ken; — en ik eene fraaije katoenen japon; — en ik
een' zijden hoed,*' lieten de anderen er op volgen.
»Uwe keus is niet slecht," hernam de moeder; »voor-
al niet, omdat gij het nuUige boven het enkel aange-
name verkiest; en ik neem uw verzoek aan, onder voor-
waarde, dat gij mij zaggen kunt, waarvan de dingen,
die gij begeert, gemaakt worden, en hoe men die ver-
Itrijgt."
»0, dal kan ik wel al dadelijk," riep eene der drie
zusiers van Agatha. »De zijde maakt men van het
spinsel der zijdewormen of zijderupsen. Als deze lap-
jes zullen worden, om daarna in kapellen Ie verande-
ren, spinnen zij zich in een fijn spinsel, en daarvan
maakt men de zijde."
»Gij hebt uwen hoed verdiend," sprak daarop de
moeder; »doch niet slechts van den zijworm, maar tevens
^ van eene plant, zijdeplant genaamd, verkrijgt men eene