Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
geheel overeenkomstig de behoeften der mensehen in
de streken, waar zij groeit.
^Doch behalve dat heeft zij nog ander nut. Tot
meel gemalen, kan men er brood van bakken, en
wordt dit meel zelfs gebezigd ter bewerking van zekere
wol, waarvan men kostbare kleeding stukken vervaar-
digt; terwijl er van de rijst eene soort van sterken
drank bereid wordt, die onder den naam van arak
bekend is,
y>Leer nu uit dit weinige, mijn Vriend! nooit met
minachting op iels te zien, dat gij niet of slechts
gedeeltelijk Jient.''
Vragen: 1. Kati ook de Hjst als een bewijs van de goed-
heid Gods verstrekken, en waarovi? — 2. Welk nut brengt
zij en de gierst voort '/ — 3. Wat kan men vit de handel-
wijze van den knecht des koopmans leercn?
XI.
ma
y^a'm.t/ien.
Xabctaijlf hsas ecu sccr ïiebc jouöcn. 25Ü5aii-
bec ticjat gij tixicc gacbc fjocbaniggcbcn / tc
liïctcn: bat gij ^tcis'Itn^itti^ Ina^ cn naait 5an-
bcr naobsaftcïijftgEib tm biertje gebaab of een
plantje sau ücrtaaest ïjeübcu nit ceuüieb liaar ^Dab/
bie aaft bcse gefcpapen ïjceft» IPannecr ijö in ben
tuin 5ön^ faaber^ fpecïbc/ liep ijij naar ben tuin-
man toe/ tiefcgauhibe apïcttenb bicnsi Uierïitsaam-
l^eben cn üraeg fleeb^/ Itiaaram fjij bit 5Uïj af ^aa
beeb; inaartac bit af bat niaest bienen ens» "€n
bc tuinman ïict ban aaft naait na/ om \jtm aïïe?
mcbc te bceïen/ toat Ijij ftonbc/ ten einbe 5üne
ïecrsaamljcib tc tiolbacn.