Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
X.
DE RUST EIN DE GIERST.
Ziedaar goud en imarlenV^ zeide koopman van der
Ll'Gt , terwijl hij op een' sak met gierst en een baal-
tje met rijst weeSj die hij pas ontvangen had. ^Goudy'
dus vervolgde hij^ tuit ons Land, en paarlen uit de
warme gewesten
»Goud en paarlen antwoordde zijn knecht lag-
cliend, ))het gelijkt er wat naarT'
*Lach niet,^^ hernam de koopman, Hebt gij de
rijstkorrels wel immer goed bekeken en gezien, hoe
helder doorschijnend zij zijn? En gelijkt de gierst
niet volkomen naar de korrels goud? Doch niet en--
kei om beider uitwendige mogen zij alzoo genoemd
worden, maar tooral mag dit geschieden , om haar nut.
»Tegenwoordig, 7m de aardappelen zulk eene alge-
tneene spijs uitmaken, wordt de gierst, ja, niet zoo
veel gegeten, als vóór dien tijd; toen echter strekte
zij tot een zeer goed en dikwijls gebi^ikt wordend voed-
sel. Het mindere gebruik ontneemt er dus de waarde
niet aan,
»En de rijst t deze dient aan vele volken, die de
heete streken bewonen, even zoo algemeen tot eene da-
gelijksche spijs, als bij ons de aardappelen, en wordt
daar, om die reden, ook algemeen geteeld, ISog om
eene derde reden mag de rijst paarlen genoemd wor-
den, te weten: dat zij zoo duidelijk ten bewijs van
de goedheid en wijsheid Gods verstrekt. Hoe kouder
het in een land is, hoe gemakkelijker, hoe heeter
het er is, hoe moeijelijker de gebruikte spijs verteert.
Daarom hebben de mensclwn in de heete gewesten lig-
ter en gemakkelijker te verteren voedsel noodtg, dan
tvij. En nu is juist de rijst een zoodanig, derhalve