Boekgegevens
Titel: Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Auteur: Keyzer, J. de
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1852
J. de Vries en zoon
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2761 G 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203150
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouwproducten, Veeteelt, Dieren, Planten, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aardbe/iéii mot veel suiker, dal is eersl een smakelijk
elen!"
»Hoe goed is tocii (iod," sprak de moeder, die bij
dit gesprek tegenwoordig was. i^iel enkel schonk Hij
ons in ruime mate, wal wij Ier onderiiouding des le-
vens behoeven, maar levens, wat ter veraangenaming
en zelfs ler voldoening van ieders bijzonderen smaak
ka» strekken. Eu hoe wijs is de inrigting van dit al-
les. In het najaar oogst men legen den winter de meer
stevige appelen, peren en andere vruchten, omdat wij
in dien lijd vaster voedsel behoeven- In het voorjaar
verkrijgen we zoodanige gewassen, als strekken kun-
nen, om liet ligchaam, dat inwendig door de winier-
spijs en de wijze, waarop wij alsdan leven, om het
/oo te noemen, onrein is geworden, weder le zuive-
ren. En in den zomer, de saprijke kersen, aalbessen
en aardbeziën als wij door de hiile behoefte aan ver-
koeling en verfrissching hebben , welke beide zij, matig
gebruikt wordende, verschaffen en dan zelfs de ge-
zondheid bevorderen. — Maar nog meer; zij zijn ons
in die opzigien zelfs nog van nut, als zij niet meer
aan de boomen gevonden worden, en de hitie nog voort-
duurt : waut van de bessen kan men bessensap; van
haar, de kersen en aardbeziën, ook van de kruis- of
klapbessen, wijn, zelfs brandewijn, jenever en azijn
maken, zoodat alsdan dat sap en die wijn de vruch-
ten vervangen.
»Dat wij dus nimmer deze laatsten gebruiken, zon-
der mei dankbaarheid aan den groolen Gever er van
te denken,"
Vragen: 1. Van welk nut zijn de kersen, aalbessen cn aard-
büiiên? — 2. Wat kan men er bovendien van vervaardigen? —
In welk oj)iij;t .strekken ook 7.ij ten bewijze van de wijsheid
en goedheid Gods?